Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Primjene
  2. Mjerna tehnika, termografija
  3. Elektrotermografija

Tako da struji struja: Elektrotermografija

Termografička ispitivanja na električnim sistemima sprječavaju greške i kvarove. Toplinska kamera greške na elektrici čini vidljivima!

U kakvom su stanju strujovodi, koji se nalaze u zidu ili u nekoj napravi? Da li je plastična obloga već trošna? Da li postoje greške na priključcima? Ako je strujni kabel ili priključak pred odvajanjem ili je izolacija pred raspadanjem, onda korak do veće štete nije veliki. Kako bi spriječili požar kablova i ispade električnog sistema, se takve greške na vodovima moraju rano prepoznati i ukloniti uzroci. Zahvaljujući detaljnim infracrvenim snimkama se greške na vodovima mogu rano odrediti i dokumentirati. Visokovrijedne toplinske kamere Trotec motre direktno sakrivene vodove – tamo, gdje oko ne vidi.

Struja radi sa velikom snagom i toplinom. Ali kako stvarno izgleda u elektronskom sistemu i kakva je kakvoća pojedinačnih kablova i strujovoda, njihovih izolacija i priključaka, to se može samo nagađati. Jer ono, što se stvarno događa je, pogotovo u većim postrojenjima, u zidovima i razvodnim ormarima i cijelim upravljačkim prostorijama sakriveno. One se moraju redovito kontrolirati i pregledavati na njihovu funkcionalnost. To zahtjevaju propisane smjernice i također osiguranja. Razlog: Zaštita od požara. Jer takvi električni sistemi u sebi skrivaju opasnosti od požara, koji mogu značiti velike štete za suradnike i za pogon i proizvodnju.

Pogled u skrivenost: Infracrveno to čini moguće

Često su rasklopne prostorije puno godina u pogonu. S vremenom stari kablovi zbog svjetlosti, vrućine i kemijskih procesa mogu postati porozni. Kada se plastičan ovoj kablova isuši i postane ispucan i krhak, postaje škakljivo. K tome dolazi i do oksidacije na kontaktima i osiguračima – također štete, koje s vremenom nastanu. Pomoću toplinskih kamera je moguće pogledati iza fasade elektrike i baš takve štete činiti vidljivim. Jer: Zahvaljujući infracrvene tehnike ove specijalne kamere otkrivaju razlike temperature, koje se nalaze na mjestima kvara. Sa toplinskom kamerom Trotec ta mjesta postaju vidljiva i mogu se dokumentirati u detalje. Na manjim rasklopnim ormarima se štete vrlo brzo otklone. U većim postrojenjima i rasklopnim prostorijama se kvarljiva mjesta mogu markirati i popraviti u okviru planiranog zastoja. Za prepoznavanje sumnjivih razlika temperatura, Trotec ima više modela u programu: Toplinske kamere IC-serije, toplinske kamere EC-serije i tablet toplinska kamera AC080V. Sve one svladavaju mjerno tehničke zadatke pouzdano i precizno.

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo