Sa termografskom kamerom u potrazi

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Primjene
  2. Mjerna tehnika, termografija
  3. Fotonapon-primjene
  4. Dijagnoza grešaka

Sa toplinskom kamerom u potrazi za tragovima:

Dijagnoza grešaka na fotonaponskom postrojenju

Kada fotonaponsko postrojenje radi samo sa ograničenim učinkom, očekivana dobit izostaje. Već male greške u modulima, spojevima ili elektrici mogu dovesti do smetnji u učinku solarnog postrojenja. Skupa investicija na krovu bi trebala zato odmah nakon montaže i redovito u razmaku od otprilike dvije godine ispitivati na izvore greški.

Sa visokoosjetljivom toplinskom kamerom je moguća dijagnoza greški bez zahtjevnih demontaža modula ili opasnih penjanja na krovu. Infracrvene kamere IC-serije Trotec su visokokvalificirani za te primjene. U toplinskoj slici se mogu jasno prepoznati i lokalizirati najmanja tuča kamena, defekti lemova, vlaga, defektne Bypass diode, proizvodne štete, montažne greške, inaktivni dijelovi čelija i puno drugih uzroka za smanjenje učinka.

Tako se funkcije i rentabilnost fotonaponskog postrojenja pregledava i osigurava termografskim pregledom. Redoviti intervali ispitivanja i održavanja mjerodavno produžuju životni vijek solarnog postrojenja.