Infracrvena termografija za fotovoltaik postrojenja

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com

Infracrvena termografija za fotonaponska postrojenja:

Kod Troteca nađite optimalnu toplinsku kameru.

Velika rezolucija, velika termička osjetljivost ... to su samo dvije osobine, koju bi toplinska kamera za kontrolu fotonaponskih postrojenja trebala posjedovati. U Trotecu nalazite podobnu opremu – za vremenski ograničeno korištenje i za najam.

Ali zašto termografija fotonaponskog postrojenja toplinskoj kameri postavlja tako velike zahtjeve? Ovdje ćete saznati, koju opremu bi infracrvena kamera trebala posjedovati, kako bi osigurala relevantne mjerne rezultate.

Termička osjetljivost

Površina solarnih modula za nehlađene infracrvene kamere nije prozirna. To znači: Temperatura pojedinih solarnih čelija se samo indirektno mjeri na staklenoj površini. Razlika temperature tamo može biti vrlo mala. Velika termička osjetljivost od 0,08°C je prednsot. U prikazu krive slike to znači, da svaka mjerna točka, koja se razlikuje za 0,08°C, se diferencirano prikazuje i da se izvor grešaka može puno točnije lokalizirati nego kod male osjetljivosti. 

Velika rezolucija slike

Što više piksela, to jasniji i diferenciraniji je prikaz krive slike. Velika rezolucija je posebno važna kod veliopovršinskih solarnih stanica, koje se snimaju iz daljine. I male izvore grešaka, npr. defektni lemovi, tako postaju vidljivi i pronalažljivi. Optimalni su zamjenski objektivi, tako se može koristiti dalekokutni objektiv za detekciu velikih solarnih stanica iz daljine.

Pokretan displej

Stupanj emisije staklene površine je najveći, kada se objektiv kamere drži okomito prema modulu. Istovremeno postoji opasnost, da se kamera na staklenoj površini sama reflektira, što može dovesti do pogrešnih rezultata. Kompromis je kut promatranja od 5° do 60°, ako okomica definira 0° stupnjeva. Pretpostavka za fleksibilnost je pokretan diplej kamere.

Integrirana digitalna kamera

Sa integriranom digitalnom kamerom se za dotičan termogram mogu izraditi realne slike, koje olakšavaju orijentaciju pri lokalizaciji izvora greške. Modus fuzije, u kojem se dnevno svjetlo i slika krive slike mogu preklopiti, je još jedna prednost za točno određivanje defekta. 

Optimalni mjerni uvjeti za izražajne mjerne rezultate

Savršenu infracrvenu kameru dobivate u Trotecu, ali jednako važni za izražajne mjerne rezultate su uvjeti, u kojim se izvodi mjerenje.
Optimalno je hladno, proljetno ili ljetno jutro bez vjetra i oblaka. Ozračenje sunca od minimalno 500 W/m² je potrebno, kako bi se aktivirale solarne čelije, bolje je 700 W/m². Niske temperature povećavaju dodatno termički kontrast.

Neočekivano naoblačenje, zasjenjivanje ili djelomično zasjenjivanje, npr. zbog visokih zgrada ili refleksija negativno utječu na mjerni rezultat i trebali bi se izbjegavati.

Visokoosjetljive infracrvene kamere serije IC085LV i IC125LV Trotec kvalificirane su izvanrednim osobinama za primjenu termografske inspekcije fotonaponskih postrojenja. Ovdje ćete naći pregled sa svim relevantnim osobinama infracrvenih kamera IC-serije.