Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
 1. Primjene
 2. Mjerna tehnika, termografija
 3. Test zdravlja na drveću

ve svježe? Test zdravlja drveća

Sa toplinskim slikama postaje vidljivo, da li je drvo trulo – precizna inspekcija u okviru obveze prometnog osiguranja.

Za sigurnost u parkovima, na putevima i u šumi su odgovorni ili vlasnici ili javna uprava, koja se mora brinuti o površini. Obvezi prometnog osiguranja pripada također procjenjivanje zdravlja drveća, kako bi mogli izvesti mjere njegovanja. Ako se ispostavi, da je neko drvo trulo, osto se mora što prije maknuti, da prolaznici nisu u opasnosti. Pomoću infracrvene tehnike je moguće, brzo, povoljno i pouzdano oderditi zdravlje drveća. Javna mjesta i Facility menadžeri tako koriste toplinske kamere Trotec, kako bi redovito testirali zdravlje drveća.

Vlasnici šuma i parkova, koji su dostupni javnosti, imaju veliku odgovornost. Jer oni su odgovorni, da se ispunjava obveza prometnog osiguranja. Pored održavanja puteva i čišćenja izvora opasnosti kao primjerice po ledu i snijegu se drveće redovito mora ispitivati. Jer ovdje često vrebaju sakrivene opasnosti za prolaznike. Trule grane ili totalno bolesno i krhko drveće na vjetru mogu pasti tj. prekrenuti se. Tako je često, da se javni parkovi na jakom vjetru radi sigurnosti zatvaraju i postavljaju znakovi opasnosti na pristupim au šumu. Kako bi opasnost bolesnog drveća bila ograđena, redovito se prave ispitivanja, u kojim se priroda točno testira. Za ocjenjivanje zdravlja drveća, stručnjaci u pravilu koriste dalekozore, kako bi svako drvo prvo vizualno ispitali. Sa čekićem se udara po stablu, granama i dijelovima korijena, kako bi se prepoznale šupljine. Da metoda nije samo utrošna za vrijeme, nego i skupa, je jasno. Ne samo sigurnost ovisi o oku ispitivača i njegove procjene.

Bolesno drveće pravovremeno prepoznati

Brza i povoljna metoda za testiranje zdravlja drveća je infracrvena tehnologija. Ispitivači, koji rade za javne uprave i Facility menadžeri sve češće koriste toplinske kamere, kada se radi o testiranju zdravlja drveća. Na zdravom drveću je prepoznatljiva ravnomjerna raspodjela topline na cijeloj površini. Jer ovdje odgovara spoj i raspodjela vode u čelijama. Ako je dio drveta trul, toplina se ne može ravnomjerno dijeliti. Takva mjesta se na toplinskim slikama vide. Pošto takva vrsta inspekcije ne treba ljuštenje ili probu, testirano drvo ostaje kompletno zaštićeno. Sa modernim toplinskim kamerama Trotec ispitivači i Facility menadžeri ne mogu samo brzo prepoznati, gdje postoji potreba za djelovanjem za zaštitu prolaznika. Također rušenja kao mjera zaštite postaju manja, pošto test tplinskom kamerom prikazuje i zdravlje drveta.

Precizno mjerenje, fer cijena

Za test zdravlja drveća su podobni primjerice infracrvene kamere EC-serije Trotec. Toplinska kamera EC060V unutar najkraćeg vremena isporučuje detaljne i oštre slike. Na slikama se vide bolesna mjesta, tako da stručnjak može ciljano odlučiti, da li se treba rušiti cijelo drvo ili samo neke grane, kako bi poštivali obvezu prometnog osiguranja. Inovativan senzor slike sa rezolucijom od do 160 x 120 mjernih točki i termičkom osjetljivosti od 0,08 stupnjeva prikazuje čak najmanje razlike temperature. I zahvaljujući velike frekvencije ponavljanja slike je osigurana reprodukcija slika u realnom vremnu.

Detaljno vještaćenje

Kako bi detaljno mogli dokumentirati zdravlje drveta, toplinska kamera EC060V nudi više integriranih mjernih funkcija i automatsku kontrolu dodane vrijednosti. Za posebno prikazivanje se mogu preklapati infracrvene i realne slike. Tako se rezultati toplinskih slika nakon inspekcija može ocijeniti i prezentirati kupcu ili državnoj ustanovi.

Prednosti EC060V u pregledu

 • Potpuno radiometrijska infracrvena kamera original EU-proizvodnje
 • Mjerenje i reprodukcija slika u realnom vremenu za detaljne, visokokvalitativne toplinske slike
 • Velika termička osjetljivost
 • Integrirana digitalna kamera za realne slike
 • Memorija infracrvenih i realnih slika
 • Jednostavno rukovanje
 • Veliki, zakretni LCD diplej
 • Najbolji omjer cijene i učinka

Više rješenja

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo