Tehnički podaci SDI-anemometarskih senzora u usporedbi

Sve uključiti x TS 410 SDI x TS 430 SDI x TS 470 SDI
TS 410 SDI
TS 430 SDI
TS 470 SDI

Tehnički podaci Mjerljive količine i...

345,00 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a

595,00 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a

245,95 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Tehnički podaci
Općenito
Broj artikla 3.510.220.250 3.510.220.260 3.510.220.265
Brzina strujanja zraka [m/s]
Područje mjerenja min. | Brzina strujanja zraka [m/s] 0 0 0
Područje mjerenja maks. | Brzina strujanja zraka [m/s] 20 2 20
Preciznost | Brzina strujanja zraka [%] 2 1 3
Preciznost ± | Brzina strujanja zraka [m/s] 0,2 0,04 0,2
Razlučivost | Brzina strujanja zraka [m/s] 0,01 0,01 0,01
Princip mjerenja | Brzina strujanja zraka Vjetromjer s vrućim filmom Vjetromjer s vrućim filmom Vjetromjer s vrućim filmom
Temperatura zraka [°C]
Područje mjerenja min. | Temperatura zraka [°C] 0 0 0
Područje mjerenja maks. | Temperatura zraka [°C] 50 50 50
Rezolucije [°C] 0,1 0,1 0,1
Preciznost | Temperatura zraka (tekst) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s)
Sučelja / format utikača
Format utikača Utikač SDI Utikač SDI Utikač SDI
Dimenzije, element senzora
Duljina [mm] 210 210 200
Promjer Ø | Dimenzije senzorskog elementa [mm] 6 6 12
Izvedba materijala senzorskog elementa
oplemenjeni čelik
aluminij
Kompozit
Polikarbonat
Ostalo
Izvedba materijala ručke
Izvedba materijala Plastika Plastika Plastika
Plastika/metal
metal
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,097 0,097 0,082
Mjerljive količine i funkcije
unutarnji senzori
Temperatura zraka [°F]
Brzina strujanja zraka [m/s]
Temperatura zraka [°C]
Volumni protok zraka [l/min]
Volumni protok zraka [m³/h]
Volumni protok zraka [m³/min]
Volumni protok zraka [m³/s]
Funkcije i oprema
sonda od oplemenjenog čelika
plastična sonda

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo