1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Temperatura
  4. Toplinske kamere IC-serije
  5. Mogućnosti primjene

Mogućnosti primjene

IC-Toplinske kamere su vrlo jednostavne za upravljanje i podobne za razne uporabe, na primjer:

Kontrola proizvodnje i održavanje postrojenja u industriji

Ispitivanje funkcija fotovoltaik postrojenja

Elektro termografija

Koristite toplinske kamere za zadatke kontrole i održavanja industrijskih postrojenja, na primjer za kontrolu izgaračih procesa ili za kontrolu temperaturnih procesa.

Također kontrola toplinske izolacije na strojevima i postrojenjima su tipična područje primjene IC-kamera, isto tako i sprijčavajuće održavanje.

Primjerice mogu „Hot spotovi” u pogonskim sistemima ukazivati na početak šteta ležajeva.

Sa IC-toplinskom kamerom se moduli ili spojevi s greškom lako pronalaze. Solarteri i elektroinstalateri mogu odmah nakon instalacije osigurati izražajnu inspekciju, tako da se sposobnost funkcije Vašeg postrojenja termografski dokumentira. Vlasnici kuća profitiraju od mogućnosti, periodički kontrolirai besprijekornu funkciju i puni učinak Vašeg fotovoltaik postrojenja i prijevremeno pronaći eventualne štete od udarca kamenom, blata, vlage ili kratkih spojeva.

Da li upravljački ormari, elektromotori ili druga postrojenja koja vode struju, sa IC-kamerama se mogu prijevremeno pronaći stari dijelovi ili priključci s greškom i otkloniti greške, tako da se skupi izračuni proizvodnje mogu spriječiti i rizici od požara smanjiti.

Energetsko savjetovanje

Pronalaženje rupa

Još puno područja upotrebe

IC-kamere su izvanredne za određivanje i dokumentaciju gubitaka energije na vanjskim prozorima, vratima, kutije s roletom, niše radijatora, na krovnoj konstrukciji i kompletnoj vanjskoj oblozi zgrade, primjerice nedostajećom ili izolacijom s greškom.

Koristite ove optimalne mjerne alate za opširne dijagnoze i održavanja oko energetskog savjetovanja.

Infracrvene kamere IC-serije omogućuju brzo i točno ograničavanje, za ljudsko oko često nevidljive, rupe u nedostupnim ili sakrivenim cjevovodima, na primjer podnom grijanju.

Radovi održavanja se tako mogu provoditi minimirano za štetu i troškove.

Neospornim prednostima postupaka su termografska mjerenja u puno područja već dugo vrijeme čvrsto etablirana.

Uvjerljiv omjer cijene i učinka inovativne IC-serije primjenu toplinske kamere čini sada atraktivnom za razne obrte, korisnike i scenarije, koji do sada zbog budžeta nisu mogli profitirati od prednosti bezdodirne termografije bez uništavanja.

Termografija zgrade

Da li prevlaka zgrade ili kompletna konstrukcija – termografskim mjerenjima sa IC-kamerama je moguća kontrola nedostajećih toplinskih izolacija kao i traženje građevno fizičkih nedostataka ili sakrivenih elemenata konstrukcije već tijekom faze gradnje.

Tako se pravo na garanciju već prijevremeno može zahtijevati i štediti energetski troškovi.

I u području modernizacija termografska mjerenja su pouzdana osnova planiranja mjera rekonstrukcija za otklanjanje gubitaka energije.

Isto tako je moguća inventura što se tiče stambene klime sa IC-toplinskim kamerama.

Tako se brzo i nekomplicirano mogu lokalizirati mjesta ogrožena rosištem u zgradi, na kojima bi bez dotičnih građevnih protumjera možda nastajao toksični i alergijski plijesan.