1. Proizvodi i usluge
  2. Montažni šatori i vizualne zaštite
  3. Šatori za izgradnju kolosijeka

Trotec-Šatori za izgradnju kolosijeka: brzo postavljeni i sigurni u korištenju

Sa serijom šatora za izgradnju kolosijeka sa oznakom „R“ za „Rail“, Trotec nudi točno, što variovci i željezničari trebaju: Sigurne radne šatore od materijala otpornog na plamen i sa inovativnim učvršćenjem direktno na tračnicama. Za tren oka

Zahtjevi šatora za izgradnju kolosijeka su znatno veći nego za normalne montažne šatore. Pored materijala otpornog na plamen za radove varenja, od kojeg je izrađen strop i bočne stranice šatora, šator za izgranju kolosijeka mora nuditi i zaštitu od vjetra i vremena, čak na najjačoj kiši i oluji.

Od Troteca proizvedeni montažni šatori sa „R“-oznakom naravno ispunjavaju te stroge kriterije i opremljeni su sa stropom otpornim do 500 stupnjeva, pokrivenim zatvaračima, ventilacijskim otvorima sa zaštitom od kiše i diljem struke jedinstvenim učvršćenjem.

Vremenski štedljivo i jednostavno, inovativno fiksiranje na tračnice osigurava pričvršćenje u sekundama direktno na tračnice, još prije pravog postavljanja šatora. Gotovo je sa šatorima sa vremenski zahtjevnim konstrukcijama sa šipkama ispod tračnica i slično, koji su se osim toga morali sastavljati od više ljudi. Trotec šatori za izgradnju kolosijeka su učvršćeni i postavljeni zaštićeno od vremena, kiše i vjetra u sekundama od strane samo jedne osobe.

Individualni zahtjevi je naša snaga! Svi Trotec šatori za izgradnju kolosijeka i montažu su dostupni u različitim specijalnim izvedbama (npr. u izvedbi za oluju) i mjerama. Trebate šator u Corporate dizajnu Vašeg poduzeća, u određenoj veličini ili sa drugim individualnim karakteristikama? Nema problema, Trotec ima ili će izraditi odgovarajući šator za Vašu primjenu. Sigurno!