1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Sanacija oštećenja od vode
  4. Agregati za sušenje pregradnog sloja
  5. Informacije o postupku za praksu

Informacije o postupku za praksu

Principi sušenja pregradnog sloja:

nadtlačnog postupkaKod nadtlačnog postupka se suhi zagrijan zrak utiskuje specijalnim otvorima u pregradni sloj.

Tijekom faze prozračivanja se suhi zrak nakuplja sa vlagom iz sloja, curi preko rubne fuge ili druge otvore u prostoriju i putem postavljenog agregata za odvlaživanje se ponovo suši.

Tom cirkulacijom se postiže isušivanje do materijalno specifične izjednačene vlage.

podtlačnog postupkaKod podtlačnog postupka se cijeli postupak okreće. Sa vakumskim turbinama se vlažan zrak usisava iz pregradnog sloja.

U podurčju pregradnog sloja na taj način nastaje vakum, koji na temelju naknadnim curenjem, putem uređajima za odvlaživanje suhog zraka ponovo izjednačava sa otvorenim rubnim fugama ili drugim otvorima.

Nadtlak nije isto što i podtlak!

Kako bi usisali određen volumen zraka, primjerice 100 m³ pri protutlaku od 100 mbara (npr. stiropor™, mineralna vuna), potrebno je cca. 20 % više energije, nego isti volumen pri istom protutlaku (100 mbara) upuhati u pregradni sloj. Kod prtutlaka od 150 mbara (npr. perlit) se razlika povećava na 30 %.

Ili drugačije rečeno: Agregat za sušenje pregradnog sloja u nadtlačnom postupku može upuhivati cca. 20 do 30 % više zraka u pregradni sloj, nego što bi taj pri podtlačnom postupku isisao!

Zaključak: Ovisno o postupku su u postupku podtlaka dostižni učinci površine manje nego u nadtlačnom postupku.

Važne napomene o podtlačnom postupku:

Kod tog postupka je potrebna upotreba filter sistema, tako da npr. voda ili čvrste tvari ne mogu ući u kompresor. To bi dovelo do zaštopavanja turbine i tako do uništavanja uređaja.

Iskoristite zato prednosti Trotec-lanca filtera – više informacija ovdje ...

Prednsoti i nedostaci postupaka u usporedbi Nadtlak Podtlak
Opasnost nekontroliranog širenja vode u neticane zone Da Ne
Potencijalne štete inventara i pogoršanje klime u graničnim područjima Da Ne
Utisnuta vlaga u rubnim i kutnim područjima može dovesti do produženja vremena sušenja Da Ne
Učinak površine pri identičnim primjenama strojea 100 % 80 %
Generelno trajanje isušivanja u relaciji normal brzoer
Cvjetanje u prirodnom kamenu moguće radi minerala na temelju kapilarnog tlaka Da Ne
Štete izbočina moguće na bitumenskim oblogama Da Ne
Zaštita od kontaminacije zraka za disanje zbog klica, alergena ili sumnjivih mikrovlakana moguće Ne Da
Broj potrebnih bušotina za ulaz i izlaz zraka Više Manje
Mogućnost primjene u higijenski osjetljivim područjima kao što su bolnice, starački domovi, škole, dječji vrtići itd. Zabranjeno Da