1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Sanacija oštećenja od vode
  4. Pribor sanacija

Pribor sanacija

Program pribora za otklanjanje i sanaciju šteta od vode

Oprema za sušenje pregradnog sloja?

Turm

Tražite strojeve ili pribor za sušenje pregradnog sloja?

U našem programu strojeva i pribora u vezi sa sušenjem pregradnog sloja naći ćete sušilice pregradnog sloja, separatore vode, prigušivače, mikrofiltere, HEPA-filtere, nastavke i višestupanjske sisteme fltera za agregate za sušenje pregradnog sloja.

Natuknica: Ispitivanje instalacija za sušenje ...

Koristite T3000 sa anemometarskim senzorom za kontrolu kapaciteta instalacija za sušenje pri sušenju pregradnog sloja nakon šteta od vode!

primjer T3000Sa ovim pomočnim sredstvom se ne može samo brzo i točno ustanoviti, da li na izlazima postoji dovoljno strujanja zraka za isušivanje pregradnog sloja. T3000 je visokoprecizan digitalni multifunkcijski mjerni uređaj MultiMeasure-serije sa mogućnosti priključka različitih SDI-senzora. Jednostavnom izmjenom senzora možete ovaj multifunkcijski mjerni uređaj na primjer koristiti i kao kapacitativan mjerni uređaj materijala, termohigrometar ili mikrovalni senzor dubinske vlage! Dodatno se na T3000 mogu priključiti i elektrode otpora za mjerenje građevne vlage.

Sanacija Vam je laka. Sa korisnim i isprobanim pomočnicima za sve životne situacije i za svaku uporabu. Naš raznovrsan prgram pribora za otklanjanje i sanciju šteta od vode osigurava dobru primjenu.