DA 4 Qube

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Otklanjač­štete od­vode: +49 2452 962 444
Iznajmljivači: +49 2452 962 444
Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
 1. Proizvodi i usluge
 2. Proizvodi ‑ HighPerformance
 3. Sanacija oštećenja od vode
 4. Upravljačka jedinica sušenja DA 4 Qube
 5. Prednosti sistema

Na pulsu napredne tehnike sušenja

DA 4 Qube daje ritam, kada se radi o brzom i efektivnom sušenju pregradnog sloja – potpuno automatski

80 % svih šteta od vode se ističu nehomogenom raspodjelom vlage u području poda: Jako mokra područja graniče sa manje ili malo mokrim zonama.

Kod konvencionalnog podtlačnog sušenja pregradnog sloja, za isupivanje korišten procesni zrak struja ovisno o postupku u najvećoj mjeri kroz suše zone, nego kroz vlažne. Posljedica toga je znatno duže vrijeme isušivanja i tako veći troškovi energije.

Naspram tome, samo za podtlačno sušenje razvijena upravljačka jedinica DA 4 Qube sa patentiranim Efidry-upravljanjem – specijalno razvijenom, senzorski samoregulirajućom upravljačkom automatikom – potpuno automatski omogućuje aktivan menadžment tereta usisnog zraka između raznih područja za sušenje.

Njihovo vrijeme takta i usisne intervale DA 4 Qube samostalno prilagođava specifičnoj mješavini materijala i stupnju vlažnosti pregradnog sloja i informira korisnika o svim postupcima na integriranom displeju statusa.

Senzorika pritom ne određuje samo kontinuirano stupanj vlažnosti svake kontrolirane zone sušenja, kontinuirano analizira i protokolira vrijednosti vlage i auomatizirano usmjerava glavni učinak usisa izmjenično na dotično najjače ovlažen areal.

Dodatno se vlaga zraka mjeri i od određene vrijednosti približavanja vlagi pregradnog sloja se DA 4 Qube automatski mijenja iz aktivnog sušenja na naknadno sušenje.

DA 4 Qube je naprijed dobro čitljiv i opremljen sa osvjetljenim displejom u tri reda.
Displej statusa u više redaka
Sve informacije o statusu Vam se u izmjeni na displeju DA 4 Qube prikazuje kao „čisti tekst“.
Displej statusa u više redaka

Praktično: Čak i ispad struje DA 4 Qube ne baca iz takta, jer se u tom slučaju ne mora ponovo uključivati niti novo konfigurirati, zato što „zapamti“ zadnju fazu i tako odande pouzdano može nastaviti raditi. Na taj način se kombiniranom primjenom DA 4 Qube sa inače identičnom opremom mogu smanjiti vremena sušenja i troškovi energije ovisno o vrsti štete za 30 do 70 % ili oisušiti do 30 % veće površine u isto vrijeme!

Također kvota praznog hoda na temelju skupih „mjerenje zbog sumnje“ se primjenom DA 4 Qube praktično može svesti na nulu:

Zahvaljujući integriranog GSM-modema DA 4 Qube su sanatori šteta od vode preko MQDatamonitor-servera u svako doba iz daljine u stanju, u realno vrijeme pozvati podatke sušenja, koji će ih informirati o aktualnom stanju postupka sušenja i automatski će dobiti poruku, čim je sušenje završeno i da se postrojenje može demontirati.

„Rizik sušenje“ tako postaje pouzdan projekt na fiksno vrijeme!

Ne samo drastično skraćeno trajanje sanacije donosi i znatno smanjenje opterećenja zvuka i topline za oštećenika i brže ponovno korištenje prosotrija.

Sa upravljačkom jedinicom DA 4 Qube profitiraju ponuđači usluga sušenja „standardiziranim sušenjem“ po akordu:

Upravljačka jedinica DA 4 Qube Trotec ne donosi samo prednosti sušenja što se tiče štednje vremena i energije te homogeno sušenje pregradnog sloja sa sobom, nego osim toga i trajnu preuredbu radnih tijekova i procesa poduzeća – i tako jedinstvenu priliku za ponuđače usluga sušenja:

 • DA 4 Qube od konvencionalnog sušenja pravi „standardizirano sušenje“ (akord sušenje): Sva sušenja se sada mogu planirati, njihov tijek protokolirati i putem podataka kontrolirati, vremena sušenja se mogu kalkulirati.
 • Skupi „mjerni postupci zbog sumnje“ potpuno nestaju.
 • DA 4 Qube smanjuje fatalne ekonomične posljedice zbog grešaka u postavljanju.
 • DA 4 Qube se „koncentrira“ uvijek automatski na najvlažnije zone.
 • „Standardizirano sušenje“ omogućuje veliku sigurnost planiranja što se tiče osoblja, materijala i kalkulacije!
 • Primjenom DA 4 Qube „rizik sušenje“ postaje pouzdan projekt s fiksnim vremenom.
 • Veća, i daleko udaljena područja, koja se do sada na temelju „rizika o renditama mjernja zbog sumnje“ nisu isplatila, se sada mogu izvoditi ekonomično za poduzeće.
 • Sa identičnim materijalom i osobljem se bruto prihod može povećati, promet i dobit pouzdanije predvidjeti.
 • „Sušenje po akordu“ se tako omogućuje.
Jedinstveno u svijetu – ekskluzivno samo u Trotec-u!
Maksimalna efikasnost
Sa dva Efidry-senzora DA 4 istomjerno obuhvaća omjer mješavine i relativne vlage procesnog zraka te dodatno temperaturu i vlagu zraka u prostoriji [1]. DA-4-sučelje [2] omogućuje dodatno umreživanje podataka sa Qube ili VX 5 MultiQube.
DA 4 Qube
Za primjenu DA 4 Qube sa postojećom sušilicom pregradnog sloja je opcionalno dostupna DA-adapterska­ploča. Sa stražnje strane montirana, možete na taj način čak i pri sušenju bez Qube-a profitirati od prednosti ekstremno spretnog DA 4 Qube.
Univerzalno primjenjiv

DA 4 Qube za maksimalnu efikasnost pri podtlačnom sušenju pregradnog sloja

Maksimalna efikasnost!