1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Zagrijavanje
  4. Uljni ventilator IDE-serije

IDE-Uljni ventilator

cjenovni i grijači top u jednom – pouzdano rješenje budžeta za tipične primjene grijanja uljem na gradilištima, u halama i radionicama ili u poljoprivredi.

Za primjene grijanja na vani su ovi uljni ventilatori, zahvaljujući otpornog kućišta od dvostruko lakiranog materijala, najbolje pripremljeni.

Veliki ispust zraka garantira maksimalno proširenje toplog zraka sa visokim učinkom, koji kod direktno loženih modela leži oko 100 %.

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo