Važna nam je vaša privatnost

Predmet ove izjave je prikupljanje, obrada i upotreba („korištenje”) osobnih podataka koji se prikupljaju ako prihvatite ponudu društva TROTEC®. Drago nam je što ste zainteresirani za naše web-mjesto. U nastavku vas obavještavamo o obradi vaših podataka.
TROTEC® prikuplja i koristi vaše podatke samo onda kada je to dozvoljeno prema pravnim odredbama o zaštiti podatka, Općoj uredbi o zaštiti podataka (OUZP), Saveznom zakonu o zaštiti podataka i Zakonu o elektroničkim medijima Savezne Republike Njemačke. Pritom TROTEC® uvijek postupa u skladu s načelima Opće uredbe o zaštiti podataka vodeći računa o

 • načelu štedljivosti pri prikupljanju podataka („samo onoliko koliko je uistinu potrebno”),
 • točnosti podataka („bez promjena prilikom prikupljanja podataka”),
 • ograničavanju svrhe („samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje određene svrhe”),
 • sigurnosti podataka („mjere sigurnosti za podatke”, npr. SSL šifriranje),
 • transparentnosti („logična obrada podataka”).

Podaci se prema ovim kriterijima te prema konkretnoj potrebi prikupljaju samo onda kada je to nužno za korištenje i za usluge društva TROTEC® ili kada su ti podaci i to osobito personalizirani podaci nužni za realizaciju kupovine ili u druge svrhe.

Općenito

 1. Odgovorno tijelo
  Odgovorno tijelo u smislu propisa o zaštiti podataka je društvo TROTEC® GmbH (pogledajte impresum) u smislu čl. 4., st. 4. Uredbe EU-a 2016/679 („OUZP”). Ako imate pitanje u vezi s korištenjem vaših podataka ili ako želite iskoristiti neki od ovdje navedenih pravnih lijekova, obratite nam se putem obrasca za kontakt. Naravno da ponudu društva TROTEC® možete koristiti bez obveze navođenja ili unosa svojih osobnih podataka. U tom se slučaju prikupljaju samo pristupni podaci koji nisu personalizirani (kao npr. ime pružatelja internetskih usluga, vrsta korištenog preglednika, stranica s koje ste zatražili ponudu ili naziv zatražene datoteke); pritom nije moguće povezati podatke s vama osobno. Ti podaci koriste se isključivo u svrhu poboljšanja naše ponude.

 2. Upotreba ne znači automatski privolu
  Ono što je mjerodavno kod korištenja vaših podataka jesu trenutno važeće zakonske odredbe i to osobito Savezni zakon o zaštiti podataka i Zakon o elektroničkim medijima Savezne Republike Njemačke. Ako se podaci prikupljaju za određenu svrhu i to prema zakonskim odredbama iziskuje vašu privolu, zamolit ćemo vas za vašu izričitu privolu. Svoju privolu u svakom trenutku možete opozvati što će imati učinka na buduće korištenje i/ili možete zatražiti da se vaši podaci ubuduće ne koriste. Registracija, korištenje usluga ili primanje na znanje ove izjave ne mogu zamijeniti vašu izričitu privolu.

 3. Korištenje vaših podataka
  U nastavku su ukratko opisane mogućnosti korištenja vaših podataka. Kada pristupate web-mjestu putem svojeg preglednika, tj. kada pokrećete aplikaciju na svojem mobilnom telefonu kao krajnjem uređaju, prikupljamo samo one personalizirane podatke koje nam automatski dostavlja vaš preglednik, tj. vaš mobilni telefon kao krajnji uređaj, a sve to kako bismo vam omogućili pristup našem web-mjestu tj. aplikaciji i kako bismo osigurali stabilnost i sigurnost. To se prije svega odnosi na

  • vašu IP adresu,
  • sadržaj, datum i vrijeme pretrage,
  • web-mjesto s kojeg je pretraga proslijeđena dalje,
  • traženu stranicu,
  • prenesenu količinu podataka,
  • korišteni tip preglednika,
  • vaš operativni sustav,
  • jezik i verziju softvera preglednika,
  • vašeg pružatelja internetskih usluga.

  Obrada tih podataka koristi se za

  • nesmetanu uspostavu veze s web-mjestom,
  • prikaz naših usluga i proizvoda,
  • upotrebu naših usluga,
  • procjenu sigurnosti i stabilnost sustava te
  • u ostale administrativne svrhe.

   Pravni temelj obrade vaših personaliziranih podataka čini čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (f) OUZP-a. Naš legitiman interes oslanja se na prethodno navedenu namjenu obrade podataka.

 1. Prikupljanje podataka
  Osobni podaci prikupljaju se prilikom izrade narudžbe, otvaranja korisničkog računa ili prijave za e-novosti; tom se prilikom prikupljaju vaši osobni podaci i podaci koji su nužni za obradu. Od tih se podataka obveznim smatraju samo oni podaci koji su potrebni za ugovorni odnos. Kada koristite ponavljajuću korisničku funkciju, TROTEC® automatski prikuplja tehničke informacije koje nam prosljeđuje vaš preglednik i pohranjuje ih u zapisnik poslužitelja. Pritom se osobito radi o podacima koji su pohranjeni na takozvanim kolačićima (usporedite odlomak: „kolačići”), a koji su nužni za servisne funkcije.

 2. Obrada i korištenje podataka
  TROTEC® koristi prikupljene podatke u četiri temeljne svrhe pri čemu se svi podaci u stvarnosti ne koriste za sve svrhe:
  1. Vaši osobni podaci za vaš račun i adresa (stalni podaci) koriste se za zasnivanje i obradu korisničkog odnosa (narudžbe).
  2. Podatke o vašem korištenju pojedinih ponuda (podaci o korištenju) koristimo za tehničku provedbu korisničke usluge (pojednostavljena narudžba). Pritom se može dogoditi da se u svrhu obračuna objedine podaci o korištenju različitih usluga.
  3. Nakon potpunog izvršenja ugovora i isplate ukupne cijene vaše ćemo podatke blokirati za dalje korištenje te će oni po isteku poreznih i trgovačko pravnih rokova za pohranu podataka biti izbrisani, osim ako niste izričito pristali na daljnju upotrebu i korištenje vaših podataka (korisnički račun).
  4. Prilikom prijave za e-novosti, vašu ćemo adresu e-pošte koristiti u vlastite marketinške svrhe sve do trenutka dok ne odjavite prijavu.

 3. Prosljeđivanje podataka trećim osobama
  TROTEC® vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama isključivo:
  1. Kada je prosljeđivanje podataka nužno za obradu i obračun narudžbe, osobito, kada su trećim osobama ti podaci potrebni za izvršenje ugovornog odnosa (npr. ako su u pitanju izdavatelji kreditnih kartica ili pružatelji usluge transporta; pritom će podaci biti proslijeđeni trećim osobama samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje usluge).
  2. Ako u pojedinačnom slučaju postoji legitimni interes na našoj strani, vaše ćemo personalizirane podatke u okviru zakonom dopuštenih ograničenja proslijediti trećim osobama koje su ovlaštene izvršiti provjeru valjanosti unesenih podataka (poput informacija o kreditnoj kartici, bankovnom računu itd.) te provjeru kreditne sposobnosti. Pritom se podaci prosljeđuju isključivo onim tijelima koja su neizostavna za izvršenje ugovornog odnosa. To su u određenim okolnostima navedena banka ili sljedeća poduzeća s kojima TROTEC® surađuje.

   Tvrtke za provjeru kreditnih kartica
   Društvo B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Logističko poduzeće
   Nadalje, u skladu s primjenjivim zakonima, državna tijela od nas mogu zatražiti informacije ili podatke o ispunjavanju propisanih zadaća, npr. sa svrhom kaznenog progona.
   Vaši se osobni podaci prosljeđuju trećim osobama samo ako ste vi za to prema čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (a) OUZP-a dali privolu ili zakonsku dozvolu. Čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (c) OUZP-a.
   U slučaju prijenosa osobnih podataka u države izvan Europskog gospodarskog prostora, osiguravamo da primatelj podataka jamči prikladnu razinu zaštite u smislu čl. 45. OUZP-a. U slučaju nepostojanja odluke o primjerenosti, TROTEC® će voditi računa o tome da primatelj podataka dâ prikladna jamstva u smislu čl. 46. OUZP-a i primjenjuje modele ugovora Europske unije o prijenosu podataka izvan Europske unije u njihovoj ažuriranoj verziji. Prilikom prosljeđivanja podataka u Sjedinjene Američke Države, TROTEC® će zahtijevati od primatelja da se obveže na pridržavanje načela sustava zaštite privatnosti i postupa u skladu s njima (dakle da se ispune minimalni standardi u postupanju s osobnim podacima).

 4. Brisanje podataka
  Ako vaši podaci više nisu potrebni za prethodno spomenute svrhe, uključujući obračun, izbrisat ćemo ih. Imajte na umu kako se podatke prilikom svakog brisanja najprije blokira, a tek onda s vremenskim odmakom konačno i briše kako bi se spriječila slučajna brisanja ili eventualno namjerno nanošenje štete. Iz tehničkih razloga podaci se eventualno dupliciraju u sigurnosnim datotekama i zrcaljenju servisa. Takve se kopije također eventualno brišu tek uz vremenski odmak koji je tehnički uvjetovan. Nadalje, postoje i trgovačko i porezno pravni razlozi pa čak i obveza da podaci o provedenim transakcijama ostanu pohranjeni na određeni vremenski rok.

Obrada podataka za korištenje naših ponuda
Kako biste mogli koristiti naše usluge i proizvode, u svakom trenutku od vas možemo zatražiti osobne podatke kao što su


 • vaše ime,
 • vaš datum rođenja,
 • vaša adresa,
 • vaša adresa e-pošte,
 • vaš broj telefona ili broj mobilnog telefona te
 • podaci o vašoj kreditnoj kartici.


Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe za koje su oni nužni:

 1. u skladu s čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (b) OUZP-a za ispunjenje ugovornih obveza tj. provođenje predugovornih mjera: za obradu vaših naloga i među ostalim, provjeru vašeg identiteta, obradu vaših plaćanja te kako bismo vam mogli ponuditi korisničku uslugu, za međusobnu korespondenciju, obradu vaših zahtjeva prema nama ili obrnuto, kako bismo osigurali tehničko upravljanje našim web-mjestom i upravljanje podacima naših korisnika;
 2. u skladu s čl. 6., st. 1., t. (b) i t. (c) OUZP-a za ispunjenje ugovornih obveza te na temelju zakonskih zahtjeva: kako bismo vam mogli slati važnu e-poštu o korištenju web-mjesta, ponuđenim proizvodima i uslugama te aktualne informacije o tehničkim problemima ili pitanjima koja se odnose na naše zakonske ili regulatorne obveze; nadalje,
 3. u skladu s čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (b) i (c) OUZP-a ili čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (e) OUZP-a, u javnom interesu: kako bismo vas i nas (uključujući naša povezana poduzeća) štitili od prevare te u svrhu provjere identiteta i starosne dobi.


Korištenje kontaktnog obrasca
Nudimo vam mogućnost da stupite s nama u kontakt putem gotovog obrasca koji vam je na raspolaganju na našem web-mjestu. Za njegovu upotrebu potrebno je samo unijeti ispravnu adresu e-pošte, a ostali podaci nisu obvezni. Ti se podaci obrađuju u skladu s čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (a) OUZP-a i na temelju vaše dobrovoljne privole kako bismo vam omogućili da stupite s nama u kontakt.

Kolačići
TROTEC® na web-mjestu koristi tzv. „kolačiće”, tj. male datoteke s tekstualnim podacima koji se prilikom pregleda ponude pohranjuju na vašem hardveru („kolačići”). U kolačiću se pohranjuju podaci koji proizlaze iz uporabe specifičnog krajnjeg uređaja koji koristite. Međutim, to ne znači da ćemo pritom neposredno saznati vaš identitet.
Kolačiće s jedne strane koristimo kako bismo navigaciju po našem web-mjestu i njegovo korištenje učinili čim jednostavnijim za korisnike. Kolačići su nam potrebni kako bismo vas nakon uspješne prijave cijelo vrijeme tijekom vašeg boravka na web-mjestu mogli identificirati i autorizirati. Ti se kolačići po završetku vašeg boravka na našem web-mjestu automatski opet brišu s hardvera (sesijski kolačići).

Nadalje, koristimo i takve kolačiće koji nakon vašeg boravka na web-mjestu određeno vrijeme ostaju pohranjeni na hardveru (stalni kolačići). Ti kolačići vam pojednostavljuju korištenje našeg web-mjesta, kao i korištenje naših usluga i proizvoda te se npr. pojedini unosi i postavke pohranjuju na način da ih ne morate uvijek iznova unositi ili podešavati. Osim toga, ti nam kolačići omogućuju prikupljanje statističkih podataka o korištenju našeg web-mjesta te služe za optimizaciju ponude i prilagodbu našeg web-mjesta i ponude vama osobno (pogledajte članak VII. Izjave o zaštiti osobnih podataka). Trajni kolačići pohranjuju se na vašem hardveru te ih preglednik briše nakon zadanog vremena koje se može razlikovati od kolačića do kolačića. Kod kolačića se može raditi i o kolačićima treće strane (engl. Third Party Cookies), budući da surađujemo s oglašivačkim partnerima koji nam pomažu u tome da internetsku ponudu i web-mjesto učinimo što zanimljivijima za korisnike (pogledajte članak VII. ove Izjave o zaštiti podataka).
Podaci koji se obrađuju putem kolačića nužni su za navedene svrhe kako bismo zaštitili naš legitimni interes, kao i interes trećih osoba u skladu s čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (f) OUZP-a.
Prilikom vašeg prvog posjeta našem web-mjestu ili aplikaciji bit ćete informirani o upotrebi kolačića. U svakom trenutku možete zabraniti upotrebu kolačića s učinkom na buduće korištenje i to na način da kolačiće izbrišete i postavke svojeg preglednika postavite tako da ne prihvaća upotrebu kolačića. Svoj preglednik možete postaviti tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i da kolačiće prihvatite samo u pojedinim slučajevima ili da ih pak isključite u određenim ili svim slučajevima kao i da se kolačići automatski brišu nakon zatvaranja preglednika. Moguće je kako u tom slučaju nećete moći koristiti sve prednosti naših usluga. Upute za izvršenje takvih promjena možete pronaći na www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kolačići pojednostavljuju korištenje ponuda društva TROTEC®. Možete spriječiti pohranu kolačića na svojem hardveru na način da u postavkama preglednika odaberete „nemoj prihvatiti kolačiće”. Svoj preglednik možete urediti na način da vas on prije postavljanja kolačića pita slažete li se s takvim postavkama. Naposljetku, postavke kolačića u svakom trenutku možete opet izbrisati. Kako sve to detaljno funkcionira možete saznati iz uputa proizvođača vašeg preglednika.

Pravo na pristup
Naravno da imate pravo u svakom trenutku od društva TROTEC® besplatno zatražiti informacije o tome koje smo vaše podatke pohranili. Ako ste registrirani, vaši se podaci nalaze unutar vašeg korisničkog računa te ih je tu u svakom trenutku moguće ispraviti, blokirati ili izbrisati. Imajte na umu da će podaci koji su pohranjeni izvanmrežno biti izbrisani tek nakon što više nisu potrebni za izvršenje ugovornog odnosa. Ako niste registrirani, pošaljite nam zahtjev putem obrasca e-pošte. Ako želite u potpunosti izbrisati svoj korisnički račun, kliknite ovdje (usporedite i odlomak „Brisanje podataka”).
U skladu s čl. 15. OUZP-a, u svakom trenutku imate pravo zatražiti informacije o tome koji su vaši osobni podaci pohranjeni. Svakako imate pravo zatražiti informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koje smo o vama pohranili, kategorijama primatelja tih podataka, o planiranom roku pohrane podataka, pravu na ispravak i brisanje, ograničavanje obrade ili prigovor, mogućem pravu ulaganja žalbe nadzornom tijelu, porijeklu vaših podataka u slučaju da ih nismo dobili izravno od vas, kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluka uključujući i izradu profila te eventualno možete zatražiti relevantne detaljnije informacije.
Nadalje, prema čl. 16. OUZP-a možete zatražiti ispravak netočnih podataka te prema članku 17. OUZP-a i brisanje osobnih podataka, osim u slučaju kada je obrada tih podataka nužna za ostvarenje prava na izražavanje slobodnog mišljenja i prava na informacije, za ispunjenje pravne obveze u javnom interesu ili za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Nadalje, prema čl. 18. OUZP-a imate pravo zatražiti blokiranje ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost podataka ili ako je njihova obrada nezakonita, vi njihovo brisanje odbijate, nama ti podaci više nisu potrebni, ali su potrebni vama kako biste uspostavili, ostvarili ili obranili pravne zahtjeve ili ako ste u skladu s čl. 21. OUZP-a uložili prigovor protiv njihove obrade.

E-novosti i promidžba / Povlačenje izjave o privoli
Uz vašu privolu, koju možete dati u okviru registracije na našem web-mjestu, e-poštom ili telefonom dostavljat ćemo vam e-novosti odnosno marketinške materijale o našim proizvodima i uslugama ili proizvodima i uslugama naših povezanih društava, koji vam prema našem mišljenju mogu biti od interesa.
U svakom trenutku možete se usprotiviti upotrebi vaših podataka u svrhe izravne promidžbe s učinkom u budućnosti te otkazati primanje e-novosti klikom na poveznicu koja se nalazi u svakoj e-pošti e-novosti, a možete nas o tome obavijestiti i putem e-pošte na adresu https://de.trotec.com/shop/­datenschutzerklarung.
Pridržavamo pravo da vam i bez vaše privole e-poštom šaljemo poruke o proizvodima i uslugama koji su slični onima koje ste već kupili. Imate pravo da u bilo koje vrijeme e-poštom, na adresu https://de.trotec.com/shop/­datenschutzerklarung ili preko odgovarajuće poveznice u našim e-novostima podnesete prigovor na obradu vaših podataka u promidžbene svrhe, a pri čemu nećete imati drugih troškova osim troškova slanja prema osnovnim tarifama.
Pravna osnova za obradu vaših podataka u svrhu slanja e-novosti je čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (a) odnosno t. (f) OUZP-a.

Sigurnost podataka
TROTEC® uvijek nastoji zaštiti vaše podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, zlouporabe ili uništenja. Vaši osobni podaci dostupni su samo onim djelatnicima za koje je neophodno da imaju uvid u vaše podatke kako bi mogli na primjeren način obavljati svoju aktivnost, sastavljati ponude i nuditi vam proizvode na najbolji mogući način. U procesu narudžbe osjetljivi podaci, šifrirani SSL postupkom, prenose se društvu TROTEC®. Budući da je pristup računima registriranih klijenata moguć samo nakon unosa korisničkog imena i lozinke, molimo vas da uvijek čuvate tajnost pristupnih podataka i da ne omogućujete trećim osobama pristup tim podacima. Prozor vašeg preglednika trebali biste isto tako u potpunosti zatvoriti nakon svakog prijavljenog korištenja ponude društva TROTEC®, prije nego što otvorite drugu stranicu, no posebno i ako koristite računalo zajedno s drugima, ako druge osobe imaju pristup računalu ili ako koristite javni pristup internetu.

Trajanje pohrane
Pohranjujemo vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je to potrebno za postizanje svrhe te pohrane. Nakon toga brišemo vaše podatke, osim ako ne podliježemo obvezi iz čl. 6., st. 1., podst. 1., t. c) OUZP-a, na temelju poreznih, trgovačko-pravnih ili ostalih zakonskih obveza čuvanja ili dokumentiranja da ih dulje pohranjujemo ili ste dali privolu za pohranu iz čl. 6., st. 1., podst. 1., t. (a) OUZP-a koja nadilazi navedeno.

Analitički servisi
Analitički servisi koje trenutačno upotrebljavamo:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, SAD


Ako ste za to dali privolu, na ovom web-mjestu upotrebljava se servis za internetsku analitiku društva Google Inc. pod nazivom Google Analytics. Ta upotreba obuhvaća način rada pod nazivom „Universal Analytics”. Na taj je način podatke, sesije i interakcije s više uređaja moguće dodijeliti pseudonimu korisničkog identifikatora i na taj način analizirati aktivnosti nekog korisnika na više uređaja.
Google Analytics upotrebljava tzv. kolačiće, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju analizu vašeg korištenja web-mjestom. Informacije o vašem korištenju ovim web-mjestom dobivene pomoću kolačića u pravilu se prenose na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i ondje se pohranjuju. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP adrese na ovom web-mjestu, Google će vašu IP adresu prethodno skratiti za države članice Europske unije ili druge potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima IP adresa u cijelosti prenosi na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i ondje skraćuje. Upućujemo vas na to da je na ovoj web-stranici usluga Google Analytics proširena za anonimizaciju IP adrese, kako bi se jamčilo anonimizirano evidentiranje IP adresa (tzv. IP-masking). IP adresa koju je vaš preglednik prenio u okviru servisa Google Analytics neće se povezivati s ostalim podacima tvrtke Google. Više informacija o uvjetima korištenja i zaštiti podataka pronaći ćete na https://www.google.com/analytics/­terms/de.html, odnosno https://policies.google.com/?hl=de.

Svrha obrade
U ime vlasnika ovog web-mjesta Google će upotrebljavati te informacije za analizu vašeg korištenja tim web-mjestom, izradu izvješća o aktivnostima na njemu i pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem web-mjestom i internetom za vlasnika web-mjesta.
Pravna osnova
Pravna osnova za upotrebu servisa Google Analytics jest vaša privola u skladu s https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
Primatelji / kategorije primatelja
Primatelj prikupljenih podataka je Google.com.
Prijenos u treće zemlje
Osobni podaci prenose se u SAD uz zaštitu koja se osigurava alatom EU-US Privacy Shield na temelju odluke o primjerenosti Europske komisije. Certifikat možete preuzeti ovdje.
Trajanje pohrane podataka
Podaci koje šaljemo, a koji su povezani s korisničkim identifikatorima (npr. ID korisnika) ili identifikatorima za promidžbene poruke nakon 14 mjeseci automatski se brišu. Podaci čije je trajanje pohrane isteklo brišu se automatski jedanput mjesečno.
Prava ispitanika
Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati s učinkom u budućnosti tako što ćete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom softvera preglednika; ukazujemo vam, međutim, na to da u tom slučaju eventualno nećete moći koristiti sve funkcije toga web-mjesta u punom opsegu.

Osim toga, možete spriječiti evidentiranje podataka dobivenih pomoću kolačića, koji se odnose na vaše korištenje web-mjestom (uklj. vašu IP adresu) od strane tvrtke Google, kao i da Google provodi obradu tih podataka, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za preglednik. Kolačići za isključivanje sprečavaju evidentiranje vaših podataka kod posjećivanja toga web-mjesta u budućnosti. Kako bi se spriječilo evidentiranje u načinu rada Universal Analytics na više uređaja, morate isključiti kolačiće na svim sustavima koje koristite. Ako kliknete ovdje, kolačići se isključuju: Deaktivacija servisa Google Analytics.
Možete spriječiti spremanje kolačića odabirom odgovarajućih postavki vašeg preglednika. Međutim, želimo naglasiti da se u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti svim funkcijama ovoga web-mjesta.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Datenschutzerklärung von Google Analytics


Korištenje dodataka (plugin)
U internetskoj ponudi društva TROTEC® koriste se i takozvani dodaci (plugin). Ako otvorite internetske stranice društva TROTEC® koje sadrže takav dodatak, uspostavlja se veza s poslužiteljima pružatelja usluga tih dodataka, pri čemu se dodatak prikazuje pomoću obavijesti u vašem pregledniku na internetskoj stranici. Na taj se način poslužitelju pružatelja usluga tog dodatka prenosi koje ste naše internetske stranice posjećivali. Ako ste pritom registrirani kao član kod pružatelja usluge tog dodatka, te informacije možete dodijeliti svojem osobnom korisničkom računu. Kod upotrebe funkcija dodataka (npr. klikom na gumb, dijeljenje komentara), moguće je da će se i te informacije dodijeliti vašem korisničkom računu, što, međutim, možete spriječiti tako što se odjavite prije upotrebe dodatka.

Više pojedinosti o prikupljenim podacima i mogućnosti izbjegavanja njihovog prikupljanja i upotrebe te mogućnostima zaštite vaše privatnosti pronaći ćete u izjavama o zaštiti podataka dotičnih pružatelja usluga, kojima je omogućen izravan pristup putem poveznice prema nazivu.

Servisi za dodatke koji su trenutačno u upotrebi i dodatni servisi:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, SAD
Izjava o zaštiti podataka za Facebook

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, SAD
Izjava o zaštiti podataka za google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, SAD
Ovdje se primjenjuje izjava o zaštiti podataka društva google

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, SAD
Smjernice o zaštiti podataka za Twitter

Instagram
Instagram LLC
Zastupaju: Kevin Systrom i Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, SAD
Izjava o zaštiti podataka za Instagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Irska
Izjava o zaštiti podataka za Pinterest

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Njemačka
Izjava o zaštiti podataka društva rapidmail 1. TROTEC® za pojedinačne ponude koristi sustav kupona društva Sovendus GmbH
  Za odabir ponude za kupon koja vas u određenom trenutku interesira, Trotec prenosi pseudonimizirane i šifrirane vrijednosti raspršivanja vaše adrese e-pošte i vašu IP adresu društvu Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (čl. 6., st.1., t. (f) OUZP-a). Sovendus upotrebljava pseudonimiziranu vrijednost raspršivanja adrese e-pošte kako bi uzeo u obzir eventualne postojeće prigovore na promidžbene poruke (čl. 21., st. 3., čl. 6., st. 1., t. (c) OUZP-a). Sovendus upotrebljava IP adresu isključivo za potrebe zaštite podataka te je u pravilu anonimizira nakon sedam dana (čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a). Osim toga, društvu Suventus u obračunske svrhe prenosimo pseudonimizirani broj narudžbe, vrijednost narudžbe s valutom, identifikator sesije, šifru kupona i vremenski žig (čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a). Ako ste zainteresirani za ponudu kupona društva Sovendus te ako u vezi s vašom adresom e-pošte nema prigovora na promidžbene poruke te kliknete na promidžbeni natpis o kuponima koji se prikazuje samo u tom slučaju, prenijet ćemo šifrirani način oslovljavanja, vaše ime i adresu e-pošte društvu Sovendus radi pripreme vašeg kupona (čl. 6., st. 1., t. (b) i (f) OUZP-a).

  Daljnje informacije o obradi vaših podataka koju provodi Sovendus pronaći ćete u internetskim uputama o zaštiti podataka, na adresi https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. TROTEC® za pojedinačne ponude upotrebljava posebnu ponudu društva Sovendus GmbH:
  Za odabir posebne ponude koja je za vas od regionalnog interesa Trotec prenosi pseudonimizirani i šifrirani način oslovljavanja, vašu godinu rođenja, državu, poštanski broj, vrijednost raspršivanja adrese e-pošte i vašu IP adresu društvu Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (čl. 6., st.1., t. (f) OUZP-a). Osim toga, Sovendus upotrebljava pseudonimiziranu vrijednost raspršivanja adrese e-pošte kako bi uzeo u obzir mogući prigovor na promidžbene poruke (čl. 21., st. 3., čl. 6., st. 1., t. (c) OUZP-a). Sovendus upotrebljava IP adresu isključivo u svrhu zaštite podataka te je u pravilu anonimizira nakon sedam dana (čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a).

  Kada kliknete na posebnu ponudu, društvu Sovendus osim toga prenosimo i vaše ime, podatke o adresi i vašu adresu e-pošte za izradu personaliziranog zahtjeva za posebnu ponudu od pružatelja proizvoda, u šifriranom obliku (čl. 6., st. 1., t. (b) i (f) OUZP-a).

  Dodatne informacije o obradi vaših podataka koju provodi Sovendus pronaći ćete u internetskim uputama o zaštiti podataka na adresi https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Dodatno se dakako primjenjuju i zakonske odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, Saveznog zakona o zaštiti podataka i Zakona o elektroničkim medijima Savezne Republike Njemačke. One se mogu pregledati klikom na tekst.

Facebook Pixel / Custom Audience

Upotrebljavamo „konverzijski piksel” odnosno piksel za aktivnosti posjetitelja stranica društva Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Pomoću tog piksela Facebook Inc. evidentira informacije o korištenju tim web-mjestom (npr. informacije o pregledanim artiklima). Te se informacije mogu dodijeliti vama uz upotrebu dodatnih informacija koje je Facebook Inc. pohranio o vama, npr. na temelju vašeg posjedovanja računa na društvenoj mreži „Facebook”. Na temelju informacija prikupljenih pomoću piksela na vašem računu na Facebooku mogu vam se prikazivati promidžbene poruke o našim ponudama koje su povezane s vašim interesima (retargeting). Osim toga, Facebook Inc. može agregirati informacije i te agregirane informacije može upotrebljavati u vlastite promidžbene svrhe te u promidžbene svrhe trećih strana. Tako Facebook Inc. može npr. na temelju vašeg pretraživanja na ovom web-mjestu donijeti zaključke o određenim interesima i koristiti te informacije i za promidžbu ponuda trećih strana. Facebook Inc. može, osim toga, povezivati informacije prikupljene preko piksela s daljnjim informacijama koje je Facebook Inc. evidentirao o vama preko drugih web-mjesta i/ili u vezi s upotrebom društvene mreže „Facebook”, tako da društvo Facebook Inc. može pohranjivati profil o vama. Taj se profil može upotrebljavati u promidžbene svrhe. Daljnje informacije o zaštiti podataka koju provodi Facebook Inc. pronaći ćete na adresi:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Ako želite izraziti prigovor na upotrebu usluge Custom Audiences web-mjesta Facebook, to možete učiniti ovdje: FacebookOpt-Out


Uptain

Radi bolje interakcije s posjetiteljima upotrebljavamo java-script dodatak društva uptain GmbH („uptain-plugin”). To nam omogućuje analizu vašeg korištenja web-mjestom i poboljšanje načina na koji se obraćamo klijentima (npr. putem dijaloškog okvira). U te svrhe prikupljamo informacije o vašem korisničkom ponašanju, tj. pomicanju pokazivača, količini vremena provedenog na stranicama, poveznicama na koje ste kliknuli i eventualnim podacima koje ste podijelili. Pravna osnova obrade naš je legitimni interes za izravni marketing i pružanje usluga našeg web-mjesta (čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a). Pritom uptain GmbH kao izvršitelj obrade strogo podliježe našim uputama. Prikupljene informacije neće se dijeliti s trećim stranama ako nas zakon na to ne obvezuje. Ako informacije koje je prikupio uptain-plugin sadrže osobne podatke, one će biti izbrisane neposredno po napuštanju našeg web-mjesta.

Upotrebu uptain-plugina možete u svakom trenutku deaktivirati putem sljedeće poveznice: https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Koristimo tehnologiju pružatelja usluga Outbrain UK Ltd. („Outbrain”). To nam omogućuje da vam ukažemo na dodatne sadržaje na našem web-mjestu ili na web-mjestima trećih osoba koji bi vam također mogli biti zanimljivi. Odabir i isporuku sadržaja provodi Outbrain. Informacije koje su u tu svrhu potrebne pohranjuju se u kolačićima.Sadržaji koji vam se prikazuju temelje se na sadržajima koje ste prethodno pregledavali na internetu. U kolačićima se u tu svrhu pohranjuje jedinstveni identifikator (UUID, univerzalno jedinstveni identifikator), kojem se dodjeljuju informacije o korištenim uređajima i preglednicima te geolokaciji i pregledavanim sadržajima; pritom se geolokacija utvrđuje na temelju IP adrese skraćene za posljednji oktet. Tako izrađeni profili su pseudonimizirani i ne objedinjuju se s drugim izvorima podataka. Osobni podaci se ne analiziraju. Pohranjene informacije brišu se najkasnije 60 dana nakon pozivanja web-mjesta.Više informacija o zaštiti podataka društva Outbrain možete pronaći na sljedećoj poveznici https://www.outbrain.com/legal/privacy. U svakom trenutku društvu Outbrain možete uskratiti korištenje podataka na način da na poveznici https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting kliknete na gumb Opt-Out (u tom vas slučaju molimo da idete na narančasti gumb u nastavku). Imajte na umu kako to morate učiniti zasebno na svakom uređaju koji koristite, a preko kojeg pristupate našem web-mjestu.

Plista

Naše web-mjesto / aplikacija koristi tehničku podršku poduzeća Plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin. Pomoću te tehnologije možemo mjeriti i poboljšati učinkovitost naših oglašivačkih aktivnosti i isplatiti prikladnu naknadu našim oglašivačkim partnerima. Plista Informationen analizira informacije o ponašanju korisnika našeg web-mjesta/aplikacije, pri čemu su ti korisnici prethodno pogledali neki od naših promidžbenih oglasa. Plista ove informacije prikuplja putem kolačića i kombinira sa slučajnim identifikatorom (identifikator kolačića) ili ih mi zajedno s identifikatorom oglasa (IDFA ili drugi) prosljeđujemo društvu plista (kod aplikacija na mobilnim uređajima). Više informacija o tome i zaštiti podataka društva plista možete pronaći na adresi: https://www.plista.com/de/about/privacy/. Naravno da u svakom trenutku imate pravo deaktivirati plistu, npr. odlaskom na web-mjesto: https://www.plista.com/de/about/opt-out/ gdje možete odabrati opciju isključivanja ili to možete učiniti putem postavki o zaštiti podataka na svojem uređaju deaktivacijom funkcije "Ad Tracking" (praćenje oglasa) (za mobilne aplikacije).

Stanje studeni 2019.