Ovo su opće informacije pružatelja usluga i napomene o sklapanju ugovora te Opći uvjeti poslovanja društva TROTEC® GmbH za kupce koji se bave komercijalnom ili samostalnom poslovnom djelatnošću.


Sklapanje ugovora s društvom TROTEC® prilikom uobičajene kupovine.

TROTEC® kao pružatelj usluga nudi artikle objavljene u ovoj internetskoj trgovini kao neobvezujuću ponudu potencijalnim kupcima radi sklapanja ugovora o ponuđenom artiklu / ponuđenoj usluzi. Potencijalni kupac može klikom na odgovarajući gumb staviti željeni artikl / željene artikle u virtualnu košaricu. Artikli dodani u virtualnu košaricu mogu se u svakom trenutku pozvati klikom na ikonu košarice. U prikazu košarice artikli se zatim mogu pogledati, moguće je promijeniti njihovu količinu ili ih izbrisati iz košarice. Sustav vas s pomoću uputa vodi kroz daljnje korake postupka naručivanja. Prije zaključenja narudžbe u svakom trenutku možete izmijeniti sadržaj narudžbe, ispraviti ili izbrisati podatke. Da biste to učinili, slijedite upute za izmjenu ili „gumb Natrag” u pregledniku. Tek u posljednjem koraku postupka naručivanja, klikom na gumb za naručivanje, izražavate svoju volju za kupovinom artikla/usluge po navedenoj cijeni. Time je vaše izražavanje volje obvezujuće i neopozivo. Izražavanje volje iskazuje se klikom na gumb „Pošalji narudžbu” na kraju postupka naručivanja. Primitak vaše narudžbe potvrđuje se zajedno s prihvaćanjem narudžbe od strane društva TROTEC® neposredno nakon slanja u tekstnom obliku putem automatizirane e-pošte. Tom potvrdom sklapa se ugovor o kupovini. 

Sadržaj ugovora i pohranjivanje

Sadržaj ugovora pohranjuje se i sadržan je u potvrdi narudžbe e-poštom zajedno sa svim relevantnim podacima, kao što su podaci pružatelja usluga, sadržaj narudžbe te Opći uvjeti poslovanja u tekstnom obliku. Uvjete ugovora možete u bilo kojem trenutku pogledati i na sljedećoj poveznici: https://hr.trotec.com/shop/oup-za-poslovne-klijente. Sadržaj narudžbe možete pogledati i pozvati ranije u području „Prijava klijenta”, ako ste se registrirali kao klijent.
Svaka stranica ponude društva TROTEC® može se u bilo kojem trenutku ispisati s pomoću funkcije za ispis preglednika ili putem gumba „Ispiši stranicu” u nastavku.

Jezici

Trgovina je dostupna na različitim jezicima; ugovori se sklapaju na njemačkom, engleskom, finskom, francuskom, talijanskom, poljskom, rumunjskom, švedskom, španjolskom i turskom. Međutim, za ugovorne odnose i odvijanje poslova uvijek vrijedi njemački jezik.

Opći uvjeti poslovanja društva TROTEC® GmbH

1. Valjanost uvjeta

TROTEC® GmbH (u nastavku TROTEC®) pruža sve isporuke i usluge isključivo na osnovi ovih uvjeta poslovanja. Odstupajući uvjeti poslovanja ugovornih partnera nisu sastavni dio ugovora, osim ako ih društvo TROTEC® ne prihvati isključivo u pisanom obliku i uključi u ugovor, a u tom slučaju vrijede samo za pojedini postupak.

2. Predmet ugovora

Predmet ugovora i opseg isporuke/usluga ugovora o kupovini proizlaze iz opisa artikla koji je u trenutku naručivanja vidljiv iz aktualne ponude društva TROTEC®. Jamstva vrijede samo ako su navedena u opisu artikla ili ako ih je društvo TROTEC ® zajamčilo u pisanom obliku.

3. Uvjeti plaćanja / protuzahtjevi

Plaćanje se može izvršiti praktično i po želji putem kreditne kartice, Paypal ekspresne kupnje, pouzeća, avansnog plaćanja ili računa (samo za javne ustanove).

 1. Ako je odabrano plaćanje kreditnom karticom, TROTEC ® zaračunava iznos računa kartičarskoj tvrtki prilikom dovršetka narudžbe. Naručena roba šalje se nakon što TROTEC® dobije obavijest o knjižnom odobrenju. Uz to vrijede opći uvjeti poslovanja banke/društva koja/koje je izdala/izdalo dotičnu kreditnu karticu. Transakcija se provodi putem Saferpay, provjerenog sustava za plaćanje kreditnim karticama, koji u okviru postupaka plaćanja provodi provjeru valjanosti. TROTEC® ne pohranjuje podatke o kreditnim karticama. Više o tome pročitajte u Izjavi o zaštiti podataka.
 2. Ako je odabrano plaćanje putem sustava servisa PayPal© – transakcija se provodi prema uvjetima koje određuje PayPal©. Pojedinosti možete saznati ovdje: PayPal© ili u Informacijskom centru.
 3. Ako je odabrano plaćanje pouzećem, iznos računa društva TROTEC ® zajedno s nastalim naknadama za slanje pouzećem plaća se prilikom isporuke izravno poduzeću koje obavlja isporuku. Dodatni troškovi koji pritom nastaju iskazani su u ponudi. Podaci potrebni za isporuku prenose se dostavnoj službi. Više o tome pročitajte u Izjavi o zaštiti podataka.
 4. Ako kupac koji je platio pouzećem ne preuzme svoju pošiljku, mora platiti nastale troškove plaćanja pouzećem i prijevoza uvećane za paušalnu naknadu za obradu u iznosu od 30,00 eura; svaka ugovorna strana zadržava pravo dokazivanja veće ili manje štete.
 5. Ako je odabrano avansno plaćanje, TROTEC ® potvrđuje narudžbu u pisanom obliku i naplaćuje iznos računa putem fakture. Nju treba odmah platiti. Nakon primitka plaćanja naručena roba se šalje / usluga se stavlja na raspolaganje. Osim toga, napominjemo da se prema zakonu plaćanje smatra „zakašnjelim” nakon 30 dana od primitka računa.
 6. U slučaju plaćanja putem računa (samo za javne ustanove) roba će biti poslana odmah nakon naručivanja. Račun dospijeva odmah na naplatu. Strane su suglasne da će se plaćanje izvršiti u roku od pet radnih dana nakon primitka računa. Napominjemo da bez obzira na opomenu, kašnjenje automatski nastupa nakon 30 dana od primitka računa (članak 286., st. 2. njemačkog Građanskog zakonika), u skladu s odredbom o kašnjenju u rečenici 3. Napominjemo da primatelj računa u skladu s čl. 286. njemačkog Građanskog zakonika kasni s plaćanjem ako ne plati najkasnije u roku od 30 nakon dospijeća i primitka računa.
 1. Ako TROTEC® nakon sklapanja ugovora sazna za okolnosti koje mogu utjecati na ispunjenje ugovornih obveza kupca, kao što je obveza plaćanja, TROTEC® ima pravo odbiti izvršenje narudžbe sve dok se ne pruži garancija (jamstvo) ili ne ispuni obveza (plaćanje); TROTEC® za to određuje razuman rok (čl. 321. njemačkog Građanskog zakonika).
 2. Prijeboj dugovanja kupca prema društvu TROTEC ® dopušten je samo s neospornim ili pravomoćnim protuzahtjevom. Ostvarivanje prava pridržaja dopušteno je samo ako se protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.

4. Isporuka

 1. Ako isporuka ne bude moguća zbog nedostatka zaliha, TROTEC ® ima pravo odustati od ugovora. TROTEC® će odmah obavijestiti kupca o neraspoloživosti te će bez odgode nadoknaditi sve već pružene protuusluge.
 2. Isporuka unutar EU-a obavlja se u roku od 1 do 3 radna dana. Vrijeme isporuke izvan EU-a iznosi 3 do 5 radnih dana. Ti podaci o isporuci odnose se na razdoblje nakon primitka narudžbe prilikom potvrde plaćanja. Podaci o sposobnosti isporuke odnose se na raspoloživost u centralnom skladištu i isporuku nakon potvrde o uplati. Vrijeme isporuke nakon narudžbe stoga ovisi o odabranom načinu plaćanja (npr. Paypal® ili kreditna kartica) i dostupnosti. Za više informacija pročitajte Prikaz statusa isporuke.
 3. Ako se predmet ili opseg usluge promijeni na zahtjev kupca nakon prihvaćanja ponude (od strane društva TROTEC®), to u svakom slučaju zahtijeva određivanje novog, razumnog roka isporuke, također za nepromijenjeni dio narudžbe.
 4. Kupac može dva tjedna nakon što je prekoračen datum ili rok isporuke u pisanom obliku zatražiti od društva TROTEC® da u razumnom roku, no najmanje u roku od 10 dana, ispuni ugovor. To ne vrijedi ako je kupac odbio sudjelovati u ispunjenju ugovora od strane društva TROTEC®. U slučaju da TROTEC® ne ispuni obvezu do zadanog roka, kupac može odustati od ugovora (čl. 323. njemačkog Građanskog zakonika). To ne vrijedi ako je prekoračenje roka uzrokovano višom silom i drugim nepredvidivim preprekama, kao što su pobuna, obustava rada, štrajk, isključenje s rada, čak i ako se pojave kod dobavljača društva TROTEC® ili kooperantima. TROTEC® zadržava pravo na uobičajena odstupanja, pod uvjetom da predmet isporuke nije bitno izmijenjen i da je to razumno za kupca.
 5. Boja prikazana na zaslonu može se malo razlikovati od stvarne boje.

5. Prijenos rizika

 1. Rizik od bilo kakvog gubitka ili pogoršanja robe prenosi se na osobu koja obavlja prijevoz primopredajom ili kašnjenjem kupca s preuzimanjem, pri prodaji s dostavom već pri primopredaji. Ako društvo TROTEC® nije krivo za nemogućnost otpreme ili ako otprema nije moguća zbog nedostatka suradnje kupca, rizik prelazi na kupca u trenutku slanja obavijesti o spremnosti za otpremu.
 2. TROTEC® zadržava pravo poslati robu nekom drugom rutom od naznačene; čak i ako je kupac dao drugačije upute, ako to ne rezultira znatno većim rizikom od pogoršanja ili uništenja. Odgovornost prema članku 447. II. njemačkog Građanskog zakonika ograničena je na slučaj grubog nemara i namjernog postupanja.
 3. Kao transportna oštećenja ne mogu se priznati štete na artiklima označenima kao roba koja je oštećena u transportu jer su te štete već bile iskazane u opisu artikla u trenutku sklapanja ugovora.

6. Preuzimanje i nadoknada štete

Kupac mora odmah nakon primitka pregledati ima li na isporučenoj robi bilo kakvih oštećenja u transportu te odmah pisanim putem prijaviti postojeća oštećenja društvu TROTEC®. U slučaju reklamacije opravdanog oštećenja u transportu, TROTEC® će ustupiti kupcu zakonska prava prema vlastitom nahođenju ili ih zahtijevati u svoje ime; za potonje se komercijalni kupac obvezuje društvo TROTEC® ovlastiti za naplatu u mjeri koja je potrebna.

 1. Ako kupac kasni s preuzimanjem, snosi svaku opasnost od uništenja ili pogoršanja, osim ako društvo TROTEC® ne podnese prigovor o grubom nemaru ili namjernom postupanju. U tom slučaju TROTEC® ima pravo odbiti ponovno slanje i može zahtijevati od kupca da unaprijed plati ponovno nastale troškove otpreme u razumnom roku.
 2. Ako kupac u predviđenom roku ne ispuni obvezu preuzimanja ili plaćanja troškova otpreme u skladu s prethodnom točkom b., TROTEC® ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati nadoknadu štete.
 3. Ako TROTEC® opravdano raskine ugovor, TROTEC® ima pravo zahtijevati nadoknadu štete. To iznosi 30 % neto vrijednosti robe plus dodatni troškovi transporta i skladištenja. Pridržavamo pravo na zahtijevanje više nadoknade štete. Kupcu ostaje pravo dokazati manju štetu.

7. Jamstvo

 1. Novi proizvodi
  Za naručivanje novih proizvoda vrijede sljedeće odredbe.
  1. Jamstveni rok iznosi jednu godinu i počinje od dana isporuke/preuzimanja robe. Pri isporuci/preuzimanju odmah treba provjeriti postoje li nedostaci na robi. Očite nedostatke treba prijaviti u pisanom obliku društvu TROTEC® u roku od dva radna dana nakon isporuke/preuzimanja ili pregleda robe. Neočite nedostatke treba prijaviti u pisanom obliku društvu TROTEC® u roku od tri radna dana od pojave nedostatka.
  2. Ako je kupovina dvostrana, dogovoreno je da je obveza reklamacije u skladu s čl. 377. njemačkog Trgovačkog zakona dovoljna, ako društvo TROTEC® zaprimi pisanu obavijest o nedostatku u roku od dva radna dana od dana primitka robe ili otkrića nedostatka.
  3. Ako postoji nedostatak ili ako se on pojavi tijekom jamstvenog razdoblja, TROTEC® ima pravo po vlastitom nahođenju otkloniti taj nedostatak putem naknadne isporuke, zamjenske isporuke ili popravka. Ako se nedostatak ne ukloni ni nakon dva pokušaja otklanjanja nedostatka, kupac zadržava zakonska prava na jamstvo.
  4. U slučaju nepridržavanja uputa za uporabu ili održavanje proizvođača ili društva TROTEC®, izmjena na proizvodima, zamjene dijelova ili upotrebe potrošnih materijala koji ne odgovaraju originalnim specifikacijama, jamstvo prestaje vrijediti.
  5. Iz jamstva su izuzeti oprema i pribor koji su podložni prirodnom trošenju.
  6. Preostala roba i roba koja je oštećena u transportu označavaju se kao novi proizvodi, osim ako nisu izričito označeni kao rabljeni uređaj.
  7. Prethodno navedeni propisi ne utječu na neovisna jamstva proizvođača ili društva TROTEC®.
  8. Za softver koji je predmet opsega usluga dodatno vrijedi stavak vrijedi članak 11.
 2. Rabljeni proizvodi
  Za naručivanje rabljenih proizvoda vrijede sljedeće odredbe.
  1. Rabljeni uređaji, također oni u narudžbi kupca, i izložbeni uređaji prodaju se bez ikakvog jamstva.
  2. To ne utječe na eksplicitne izraze jamstva ili garancije u opisu proizvoda.
  3. Za softver koji je predmet opsega usluga dodatno vrijedi stavak vrijedi članak 11.

8. Odgovornost

Zahtjevi za nadoknadu štete koji proizlaze iz bilo koje pravne osnove, bilo zbog neispunjenja obveza, povrede ugovornih ili zakonskih sporednih obveza, krivnje pri sklapanju ugovora, iz ugovora koji štite treće osobe i nedopuštenih postupanja, isključeni su prema društvu TROTEC®, kao i zakonskim zastupnicima, te njihovim pomoćnicima u ispunjenju obveza, osim ako se šteta temelji na namjernom postupanju ili grubom nemaru. To ne vrijedi u slučaju zahtjeva za nadoknadu štete na temelju jamstva za svojstva proizvoda koje je namijenjeno zaštiti kupca od posljedičnih šteta zbog nedostataka.

TROTEC® je odgovoran

 1. u punom iznosu štete u slučaju vlastitog grubog nemara, grubog nemara svojeg zakonskog zastupnika i izvršnog pomoćnika, ali ne u slučaju grubog nemara ostalih pomoćnika;
 2. osim iz razloga kao kod svakog kažnjivog kršenja glavnih obveza, ovdje i zbog ostalih pomoćnika.
 3. Odgovornost je ograničena na iznos obično predvidive štete.

9. Izuzeće

Prethodno navedeno isključenje jamstva i odgovornosti prema člancima 7. i 8. ne primjenjuje se na štete nastale iz ozljeda opasnih za život, tijelo ili zdravlje, koje su posljedica nemarnog kršenja obveza društva TROTEC® ili namjernog ili nemarnog kršenja obveza zakonskog zastupnika ili pomoćnika društva TROTEC®.

10. Zaštita podataka / informacije

Pročitajte Izjavu o zaštiti podataka u glavnom izborniku pod Izjava o zaštiti podataka.

11. Posebnosti kod softverskih komponenti / isporuke softvera

Ako se softver upotrebljava za rad i/ili korištenje predmeta usluga ili ispunjenje dijela isporuke, primjenjuju se sljedeći posebni uvjeti.

 1. Softver se može koristiti samo za namjensku upotrebu. Svako umnožavanje je zabranjeno, osim ako je proizvođač softvera to izričito dopustio. U svakom slučaju vrijede uvjeti licenciranja proizvođača.
 2. U svakom slučaju treba poštovati prava vlasništva koja proizlaze iz relevantnih zakona, kao što su europski i međunarodni zakoni o autorskim pravima, prava zaštite robne marke ili druga prava industrijskog vlasništva.
 3. TROTEC® jamči funkcionalnost softverskih komponenti samo u okviru odgovarajućih proizvođačevih specifikacija.
 4. Dodatno vrijede opći uvjeti poslovanja proizvođača softvera koji su u ovom slučaju također uključeni u ugovor kao sastavni dio ugovora.

12. Dodaci / povezane transakcije

Ako su kod pojedinih artikala uključeni i besplatni dodaci, to znači da su oni uvjet za obavljanje glavne transakcije i ne mogu se odvojeno osporavati. Vlasništvo nad dodacima prenosi se na kupca tek nakon isteka roka za odustajanje od ugovora za glavni artikl.

 1. Ako se glavna transakcija poništi, treba vratiti i dodatak kao sastavni dio osnovne transakcije koji je i dalje u vlasništvu društva TROTEC®.

13. Posebnosti kod artikala u vanjskoj trgovini

Određeni artikli namijenjeni samo za europsko tržite te ih je zabranjeno izvoziti u treće zemlje. Ako je prodaja artikla zabranjena zakonskim odredbama, TROTEC® zadržava pravo otkazivanja ugovora iz važnih razloga, te će bez odgode obavijestiti ugovornog partnera i odmah nadoknaditi sve plaćene iznose.

14. Mjesto izvršenja, nadležni sud i mjerodavno pravo

Mjesto izvršenja i isključivo nadležni sud je za obje strane sud u 52525 Heinsbergu; to vrijedi i za mjenična i čekovna potraživanja.

 1. Svi pravni odnosi između stranaka uređuju se isključivo prema zakonima Savezne Republike Njemačke, izuzimajući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čak i ako kupac ima svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu ili ako se isporučuje u inozemstvo. Isto vrijedi ako kupac kasnije preseli svoje uobičajeno boravište u inozemstvo ili ako je nedostupan.

Podaci pružatelja usluga:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Telefaks: +49 2452 962-92450
E-pošta: online-hr@trotec.com

Registracijski sud tvrtke: Okružni sud u Aachenu - HRB 13453
zastupani od strane direktora: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Informacije o internetskom rješavanju sporova:

Europska komisija izradila je internetsku platformu za internetsko rješavanje sporova. Platforma služi kao početna točka za izvansudsko rješavanje sporova u vezi s ugovornim obvezama koje proizlaze iz ugovora o kupovini putem interneta. Platformi za internetsko rješavanje sporova možete pristupiti putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Trotec GmbH ne sudjeluje u postupku mirenja.