Ovo su opće informacije pružatelja usluga i napomene o sklapanju ugovora, upute za odustajanje od ugovora te Opći uvjeti poslovanja društva TROTEC® GmbH za kupce koji su u svojstvu potrošača isključivo za privatne potrebe.


Sklapanje ugovora s društvom TROTEC® prilikom uobičajene kupovine.

TROTEC® kao pružatelj usluga nudi artikle objavljene u ovoj internetskoj trgovini kao neobvezujuću ponudu potencijalnim kupcima radi sklapanja ugovora o ponuđenom artiklu. Potencijalni kupac može klikom na odgovarajući gumb staviti željeni artikl / željene artikle u virtualnu košaricu. Artikli dodani u virtualnu košaricu mogu se u svakom trenutku pozvati klikom na ikonu košarice. U prikazu košarice artikli se zatim mogu pogledati, moguće je promijeniti njihovu količinu ili ih izbrisati iz košarice. Sustav vas s pomoću uputa vodi kroz daljnje korake postupka naručivanja. Prije zaključenja narudžbe u svakom trenutku možete izmijeniti sadržaj narudžbe, ispraviti ili izbrisati podatke. Da biste to učinili, slijedite upute za izmjenu ili „gumb Natrag” u pregledniku. Tek u posljednjem koraku postupka naručivanja, klikom na gumb za naručivanje, izražavate svoju volju za kupovinom artikla po navedenoj cijeni. Time je vaše izražavanje volje obvezujuće i neopozivo (za pravo na odustajanje od ugovora koje vam pripada pogledajte nastavak teksta). Izražavanje volje iskazuje se klikom na gumb „Narudžba s obveznim plaćanjem” na kraju postupka naručivanja. Primitak vaše narudžbe potvrđuje se zajedno s prihvaćanjem narudžbe od strane društva TROTEC® neposredno nakon slanja u tekstnom obliku putem automatizirane e-pošte. Tom potvrdom sklapa se ugovor o kupovini.

Sadržaj ugovora i pohranjivanje

Sadržaj ugovora pohranjuje se i sadržan je u potvrdi narudžbe e-poštom zajedno sa svim relevantnim podacima, kao što su podaci pružatelja usluga, sadržaj narudžbe te Opći uvjeti poslovanja u tekstnom obliku. Uvjete ugovora možete u bilo kojem trenutku pogledati i na sljedećoj poveznici: https://hr.trotec.com/shop/oup-za-privatne-klijente. Sadržaj narudžbe možete pogledati i pozvati ranije u području „Prijava klijenta”, ako ste se registrirali kao klijent. Svaka stranica ponude društva TROTEC® može se u bilo kojem trenutku ispisati s pomoću funkcije za ispis preglednika.

Jezici

Trgovina je dostupna na različitim jezicima; ugovori se sklapaju na njemačkom, engleskom, francuskom, poljskom i turskom. Međutim, za ugovorne odnose i odvijanje poslova uvijek vrijedi njemački jezik.

Upute za odustajanje od ugovora

Pravo na odustajanje od ugovora

Pravo na odustajanje od ugovora za privatne klijente, nije primjenjivo na klijente koji se bave komercijalnom djelatnošću.

Imate pravo u roku od četrnaest dana odustati od ovog ugovora bez navođenja razloga. Rok za odustajanje iznosi četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste odredili, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu. Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje od ugovora, morate nas

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefaks: +49 2452 962-92450
E-pošta: online-hr@trotec.com
jasnom izjavom (npr. dopisom poslanim poštom, telefaksom ili e-poštom) obavijestiti o svojoj odluci o odustajanju od ugovora. Za to možete upotrijebiti priloženi predložak obrasca za odustajanje od ugovora, ali ne mora nužno biti u tom obliku. 

Za pridržavanje roka za odustajanje od ugovora dovoljno je poslati obavijest o korištenju prava na odustajanje od ugovora prije isteka roka za odustajanje.

Iznimke od prava na odustajanje od ugovora:

Pravo na odustajanje od ugovora ne vrijedi za ugovore o isporuci roba koje nisu prethodno izrađene ili za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili specifikacija potrošača ili koje su nedvojbeno prilagođene osobnim potrebama potrošača, te za ugovore o isporuci zapečaćene robe koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Posljedice odustajanja od ugovora

Ako odustanete od ovog ugovora, moramo vam vratiti sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (s iznimkom dodatnih troškova koji su nastali zbog toga što ste odabrali drugi način dostave koji se razlikuje od povoljne standardne dostave koju nudimo), bez odgađanja i najkasnije u roku od četrnaest dana od datuma zaprimanja vaše obavijesti o odustajanju od ovog ugovora. Za taj povrat novca koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste vi koristili za izvornu transakciju, osim ako s vama nije izričito drugačije dogovoreno; ni u kojem slučaju ne naplaćuje vam se naknada za povrat novca. Povrat novca možemo uskratiti sve dok ne zaprimimo vraćenu robu ili dok nam ne predočite dokaz da ste poslali robu natrag, ovisno o tome što je nastupilo ranije.

Roba koja se može slati paketom

Robu morate bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o odustajanju od ovog ugovora poslati natrag ili predati osobno na adresu
Trotec GmbH
Retourenabteilung TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf. Smatra se da je obveza ispunjena u roku ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana. Vi snosite izravne troškove povrata robe. 

Roba koja se ne može slati paketom

Mi preuzimamo robu. Vi snosite izravne troškove povrata robe u visini od 79 eura.

Vi odgovarate za eventualnu umanjenu vrijednost robe samo kad je ona posljedica rukovanja robom koje prelazi okvir potreban da bi se utvrdilo stanje, karakteristike i funkcionalnost robe.


Kraj uputa za odustajanje od ugovora

Predložak obrasca za odustajanje od ugovora

(Ako želite odustati od ugovora, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)

Na:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
ili
Telefaks: +49 2452 962-92450
ili
E-pošta: online-hr@trotec.com

Ovime odustajem/odustajemo (*) od sklopljenog ugovora o kupovini sljedeće
robe (*) / pružanju sljedeće usluge (*)
Naručeno dana (*) / pruženo dana (*)
Ime i prezime potrošača
Adresa potrošača
Potpis potrošača (samo u slučaju slanja u papirnatom obliku)
Datum

_______________________
(*) Precrtati ono što nije primjenjivo.

Napomena o zakonskim isključenjima prava na odustajanje od ugovora:

U skladu s člankom 312g., st. 2. njemačkog Građanskog zakonika (BGB), ne postoji pravo na odustajanje od ugovora, osim ako nije drugačije određeno, između ostalog kod

 1. Ugovora o isporuci roba koje nisu prethodno izrađene i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili specifikacija potrošača ili koje su nedvojbeno prilagođene osobnim potrebama potrošača, (...)
 2. Ugovora o isporuci audiosnimki ili videosnimki ili računalnog softvera u zapečaćenom pakiranju ako je pakiranje bilo otpečaćeno nakon dostave (...).

 

Napomena o ambalaži u slučaju povrata:

U slučaju odustajanja od ugovora ili povrata robe preporučujemo upotrebu originalnog pakiranja kako bi se prilikom povrata izbjegla oštećenja robe. Ako originalno pakiranje nije više dostupno, upotrijebite približno prikladnu ambalažu (kartonsku kutiju i štitnike za artikle) kako bi se izbjegla oštećenja tijekom transporta.


Opći uvjeti poslovanja društva TROTEC GmbH

1. Valjanost uvjeta
TROTEC GmbH (u nastavku TROTEC®) pruža sve isporuke i usluge isključivo na osnovi ovih uvjeta poslovanja.

2. Predmet ugovora
Predmet ugovora i opseg isporuke/usluga ugovora o kupovini proizlaze iz opisa artikla koji je u trenutku naručivanja vidljiv iz aktualne ponude društva TROTEC®. Jamstva vrijede samo ako su navedena u opisu artikla ili ako ih je društvo TROTEC® zajamčilo u pisanom obliku.

3. Uvjeti plaćanja / protuzahtjevi

 1. Plaćanje se može izvršiti praktično i po želji putem avansnog plaćanja, servisa PayPal©, kreditne kartice ili pouzećem.
  1. . Ako je odabrano avansno plaćanje, TROTEC® potvrđuje narudžbu u pisanom obliku i naplaćuje iznos računa putem računa. Nakon primitka uplate šalje se naručena roba.
  2. Ako je odabrano plaćanje putem sustava servisa PayPal© – transakcija se provodi prema uvjetima koje određuje PayPal©. Pojedinosti možete saznati ovdje: PayPal©.
  3. Ako je odabrano plaćanje kreditnom karticom, društvo TROTEC® zaračunava iznos računa kartičarskoj tvrtki prilikom dovršetka narudžbe. Naručena roba šalje se nakon što društvo TROTEC® dobije obavijest o knjižnom odobrenju. Uz to vrijede opći uvjeti poslovanja banke/društva koja/koje je izdala/izdalo dotičnu kreditnu karticu. Transakcija se provodi putem Saferpay, provjerenog sustava za plaćanje kreditnim karticama, koji u okviru postupaka plaćanja provodi provjeru valjanosti. TROTEC® ne pohranjuje podatke o kreditnim karticama. Više o tome pročitajte u Izjavi o zaštiti podataka, odjeljak 8.
  4. Ako je odabrano plaćanje pouzećem, iznos računa društva TROTEC® zajedno s nastalim naknadama za slanje pouzećem plaća se prilikom isporuke izravno poduzeću koje obavlja isporuku. Dodatni troškovi koji pritom nastaju iskazani su u pregledu troškova dostave kod pojedinog proizvoda.
 2. Ako TROTEC® nakon sklapanja ugovora sazna za okolnosti koje mogu utjecati na ispunjenje ugovornih obveza kupca, kao što je obveza plaćanja, TROTEC® ima pravo odbiti izvršenje narudžbe sve dok se ne pruži garancija (jamstvo) ili ne ispuni obveza (plaćanje); TROTEC® za to određuje razuman rok.
 3. Prijeboj dugovanja kupca prema društvu TROTEC® dopušten je samo s neospornim ili pravomoćnim protuzahtjevom. Ostvarivanje prava pridržaja dopušteno je samo ako se protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.

4. Isporuka

 1. Ako isporuka ne bude moguća zbog nedostatka zaliha, TROTEC® ima pravo odustati od ugovora. TROTEC® će odmah obavijestiti kupca o neraspoloživosti te će bez odgode nadoknaditi sve već pružene protuusluge.
 2. Podaci o sposobnosti isporuke odnose se na raspoloživost u centralnom skladištu. Više informacija o tome pročitajte u informacijskom centru.
 3. Kupac može dva tjedna nakon što je prekoračen datum ili rok isporuke u pisanom obliku zatražiti od društva TROTEC® da u razumnom roku, no najmanje u roku od 10 dana, ispuni ugovor. To ne vrijedi ako je kupac odbio sudjelovati u ispunjenju ugovora. U slučaju da TROTEC® ne ispuni obvezu do zadanog roka, kupac može odustati od ugovora. To ne vrijedi ako je prekoračenje roka uzrokovano višom silom i drugim nepredvidivim preprekama, kao što su pobuna, obustava rada, štrajk, isključenje s rada, čak i ako se pojave kod dobavljača društva TROTEC® ili kooperantima.
 4. TROTEC® zadržava pravo na uobičajena odstupanja, pod uvjetom da predmet isporuke nije bitno izmijenjen i da je to razumno za kupca.
 5. Boja prikazana na zaslonu može se malo razlikovati od stvarne boje.

5. Jamstvo
Za svu robu iz naše trgovine postoje zakonska prava na jamstvo u skladu sa sljedećim: .

 1. Novi proizvodi
  Za naručivanje novih proizvoda vrijede sljedeće odredbe.
  1. Jamstveni rok iznosi dvije godine i počinje od dana isporuke/preuzimanja robe.
  2. U slučaju nepridržavanja uputa za uporabu ili održavanje proizvođača ili društva TROTEC®, izmjena na proizvodima, zamjene dijelova ili upotrebe potrošnih materijala koji ne odgovaraju originalnim specifikacijama, jamstvo prestaje vrijediti ako se može dokazati da je nedostatak prouzročen navedenim razlozima.
  3. Preostala roba i roba koja je oštećena u transportu označavaju se kao novi proizvodi, osim ako nisu izričito označeni kao rabljeni uređaj.
  4. Prethodno navedeni propisi ne utječu na neovisna jamstva proizvođača ili društva TROTEC®.
  5. Za softver koji je predmet opsega usluga dodatno vrijedi stavak vrijedi članak 9.
 2. Rabljeni proizvodi
  Za naručivanje rabljenih proizvoda vrijede sljedeće odredbe.
  1. Jamstveni rok iznosi jednu godinu i počinje od dana isporuke/preuzimanja robe.
  2. Za usluge koje se nude u ime treće osobe TROTEC® je samo posrednik, a ne ugovorni partner kupca.
  3. To ne utječe na eksplicitne izraze jamstva ili garancije u opisu proizvoda.
  4. Za softver koji je predmet opsega usluga dodatno vrijedi stavak vrijedi članak 9.

6. Odgovornost

 1. Zahtjevi za nadoknadu štete koji proizlaze iz bilo koje pravne osnove, bilo zbog neispunjenja obveza, povrede ugovornih ili zakonskih sporednih obveza, krivnje pri sklapanju ugovora, iz ugovora koji štite treće osobe i nedopuštenih postupanja, isključeni su prema društvu TROTEC®, kao i zakonskim zastupnicima, te njihovim pomoćnicima u ispunjenju obveza, osim ako se šteta temelji na namjernom postupanju ili grubom nemaru. To ne vrijedi u slučaju zahtjeva za nadoknadu štete na temelju jamstva za svojstva proizvoda koje je namijenjeno zaštiti kupca od posljedičnih šteta zbog nedostataka.
 2. TROTEC® je odgovoran
  1. u punom iznosu štete u slučaju vlastitog grubog nemara, grubog nemara svojeg zakonskog zastupnika i izvršnog pomoćnika, ali ne u slučaju grubog nemara ostalih pomoćnika;
  2. osim iz razloga kao kod svakog kažnjivog kršenja glavnih obveza, ovdje i zbog ostalih pomoćnika.
  3. Odgovornost je ograničena na iznos obično predvidive štete.

7. Izuzeće
Prethodno navedeno isključenje jamstva i odgovornosti prema člancima 5. i 6. ne primjenjuje se na štete nastale iz ozljeda opasnih za život, tijelo ili zdravlje, koje su posljedica nemarnog kršenja obveza društva TROTEC® ili namjernog ili nemarnog kršenja obveza zakonskog zastupnika ili pomoćnika društva TROTEC®.

8. Zaštita podataka
Pročitajte u glavnom izborniku Izjavu o zaštiti podataka koja pruža sva relevantna objašnjenja o prikupljanju osobnih podataka.

9. Posebnosti kod softverskih komponenti / isporuke softvera
Ako se softver upotrebljava za rad i/ili korištenje predmeta usluga ili ispunjenje dijela isporuke, primjenjuju se sljedeći posebni uvjeti.

 1. Softver se može koristiti samo za namjensku upotrebu. Svako umnožavanje je zabranjeno, osim ako je proizvođač softvera to izričito dopustio. U svakom slučaju vrijede uvjeti licenciranja proizvođača.
 2. U svakom slučaju treba poštovati prava vlasništva koja proizlaze iz relevantnih zakona, kao što su europski i međunarodni zakoni o autorskim pravima, prava zaštite robne marke ili druga prava industrijskog vlasništva.
 3. TROTEC® jamči funkcionalnost softverskih komponenti samo u okviru odgovarajućih proizvođačevih specifikacija.
 4. Dodatno vrijede opći uvjeti poslovanja i uvjeti licenciranja proizvođača softvera koji su u ovom slučaju također uključeni u ugovor kao sastavni dio ugovora.

10. Posebnosti kod artikala u vanjskoj trgovini
Određeni artikli namijenjeni samo za europsko tržite te ih je zabranjeno izvoziti u treće zemlje. Ako je prodaja artikla zabranjena zakonskim odredbama, TROTEC® zadržava pravo otkazivanja ugovora iz važnih razloga, te će bez odgode obavijestiti ugovornog partnera i odmah nadoknaditi sve plaćene iznose.

11. Dodaci / povezane transakcije

Ako su kod pojedinih artikala uključeni i besplatni dodaci, to znači da su oni uvjet za obavljanje glavne transakcije i ne mogu se odvojeno osporavati. Vlasništvo nad dodacima prenosi se na kupca tek nakon isteka roka za odustajanje od ugovora za glavni artikl.

 1. Ako se glavna transakcija poništi, treba vratiti i dodatak kao sastavni dio osnovne transakcije koji je i dalje u vlasništvu društva TROTEC®.

13. Mjerodavno pravo
Svi pravni odnosi između stranaka uređuju se isključivo prema zakonima Savezne Republike Njemačke, izuzimajući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, ako kupac svoje prebivalište ili uobičajeno boravište preseli u inozemstvo ili ako je nedostupan.


Podaci pružatelja usluga:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Telefaks: +49 2452 962-92450
E-pošta: online-hr@trotec.com
Internet: https://hr.trotec.com/shop/

 

Registracijski sud tvrtke: Okružni sud u Aachenu - HRB 13453
zastupani od strane direktora: Joachim Ludwig, Sascha Linden