1. Primjene
 2. Dehumidifikacija skladištenja i logistike
 3. Konstantna vlaga drveta u skladištu drva

Vlaga drveta se može držati konstantno u skladištu drva

Odvlaživači zraka su rješenje za osiguravanje kvalitete drveta

Kondenzacijska sušilica ili adsorpcijski princip? Industrijski servis pomaže

Kod skladištenja drveta potrebna konstantna vlaga drveta od na primjer ispod 9 posto za namještaj predstavlja izazov: Bez odvlaživanja zraka razlike temperature i mijenjanje vlažnosti zraka se brinu o tome, da vlaga drveta raste. To ima negativne posljedice na kvalitetu drveta – od problema pri preradi sve do otpada drveta.

Vlažnost zraka u skladištu drva je odlučujuće za konstantnu kvalitetu drveta. Sa njom se povećava i pada vlaga drveta, jer svaki higroskopski materijal proizvodi ravnotežu kvalitete zraka. Tako se skladišno drvo u temperaturi i vlagi prilagođava zraku. Takozvano stanje ravnoteže je postignuto, kada drvo i zrak ne preuzimaju vlagu jedan od drugog. Za skladištenje drveta za namještaj to primjerice znači, da vlaga zraka mora biti ispod 43 posto, kako bi vlaga drveta bila ispod 9 posto. Za željenu vlagu drveta od 11 posto, vlaga zraka mora iznositi konstantih 55 posto. Pritom temperatura ne igra ulogu. Skladište drva znači ne treba sistem grijanja, nego isključivo odvlaživače zraka sa pouzdanom mjernom tehnikom za konstantno reguliranje vlage zraka.

Da li odvlaživanje zraka sa principom kondenziranja ili adsorpcije, ovisi o različitim faktorima. Dopustite savjetovanje: Pri izračunu kapaciteta i izbora uređaja za Vaše skladište drva su Vam naši stručnjaci industrijskog servisa rado na raspolaganju.

Adsorpcijski odvlaživači zraka TTR-serije u skladištu drva

Obje serije odvlaživača zraka su podobne za korištenje u skladištu drva: Veliki stacionarni adsorpcijski sušači TTR-serije rade i po minus temperaturama od do -20 °C pouzdano u velikim halama. Najveći odvlaživač ove serije, TTR 13500, primjerice odvlažuje 13.300 kubika zraka po satu. U toj veličini dovod suhog zraka može slijediti preko crijeva na stropu. TTR-serija uvjerava sa visokostabilnim Silikagel sorpcijskim rotorima i TTR-principom funkcije. Monoventic elektronika upravljanja, Premium-ventilator, integriran povrat topline te mikroprocesorsko upravljanje sa prikazom jasnog teksta i energetski menadžment su daljnji argumenti.

Alternativa: Industrijske kondenzacijske sušilice DH-serije

Pored adsorpcijskih odvlaživača TTR-serije su stacionarne DH-kondenzacijske sušilice za odvlaživanje zraka podobni u skladištu drva. I ovdje najveći, DH 160 sa 2.200 kubika zraka po satu, ima sličan učinak kao usporedivi TTR-uređaji. Ti odvlaživači zraka su opremljeni sa prvoklasnim i posebno otpornim komponentama za stalni pogon odvlaživanja u skladištu drva. Pošto rade po principu kondenzacije, DH-uređaji se ne ističu samo vrlo velikim učinkom odvlaživanja, nego su osim toga i posebno ekonomični u primjeni.

Logeri podataka osiguravaju kostantu vlage zraka i drveta

Kako bi vlagu zraka u skladištu drva za namještaj konstantno držali na 40 posto, tako da je vlaga ispod 9 %, je potrebna pouzdna mjerna tehnika. Tako u Njemačkoj proizvedeni logeri podataka MultiMeasure-Professional-serije, DL200H ili DL200X, nude razne mogućnosti za sigurna dugotrajna mjerenja zaštićena od manipulacija. Sa ovim logerima podataka osiguravate konstantnu kvalitetu drveta sve do isporuke.

Po želji proizvodimo i adsorpcijske odvlaživače zraka po mjeri kao specijalnu izvedbu

Rado ćemo proizvesti po želji i adsorpcijske odvlaživače po mjeri kao savršenu specijalnu izvedbu po potrebi „made in Germany“, na primjer:

 • TTR agregate za sušenje u higijenskoj izvedbi
 • TTR agregate za sušenje za suhi zrak bez LABS
 • TTR agregate za sušenje sa ekstremno niskim rosištem

Iskoristite mogućnost planiranja, konstruiranja i proizvodnje specijalnih izvedbi sa prilagođenim za individualne potrebe u usklađivanju sa našim specijalistima: Ovdje saznajte više …

Daljnji primjeri primjene za odvlaživanje zraka

 • Odvlaživanje & čišćenje zraka u skladištu

  Za odvlaživanje zraka Trotec Group Vam nudi različita rješenja – od sušača kondenzata DH-serije do adsorpcijskih sušilica TTR-serije. Oboje postoje u mobilnim i stacionarnim izvedbama. Naći ćete za svako skladište za robu tj. otpremu ispravnu tehniku odvlaživanja. Inovativni mjerni uređaji i podatkovni logeri zaokružuju koncept odvlaživanja zraka za skladišta i područja transporta.

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka u skladištu gnojiva

  Proizvodnja higroskopskih tvari u kemijskoj industriji iziskuju tankoćutnost. Jer tvari vole vodu i rado izuzimaju vlagu iz zraka okoline. I to može imati fatalne ekonomske posljedice. Vezivanjem vode materijal se lijepi i gruda iu najgorem slučaju postaje neupotrebljiv. Primjer je gnojivo. Ako u skladištu gnojiva vlada prevelika vlažnost zraka, gnojivo ju izuzoima iz zraka i zgrudava se. Zato u...

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka u skladištu dijelova za vjetroelektrane

  U fazi gradnje vjetrovne elektrane dijelovi postrojenja se nekada mjesecima skladište u vrlo velikim skladištima kao što su hale ili privremenim šatorima na licu mjesta za montažu. Kako bi spriječili štete skladištenja zbog korozije i mraza, je potreban promišljen sistem za reguliranje vlažnosti.

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje u alatnicama

  Besprijekorna zaštitna oprema i savršeno djelotvorni uređaji su neizostavljivi pri primjeni vatrogasaca i THW-a. Zaštitna odjela, crijeva i cijevi moraju biti apsolutno nepropusna. Alati kao što su kliješta i limarske škare moraju biti u besprijekornom stanju, takošer i tehnički uređaji kao što su visokoučinkoviti ventilatori, plamenici za rezanje i reflektori. Da se kompletna oprema nakon...

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka u sušioni

  Kod proizvodnje elektronike i poluvodiča vlažnost zraka može dovesti do električnog naboja. Zato se odvijaju osjetljivi koraci prerade u čistim prostorijama i sušionama. Za te velike zahtjeve odvlaživanja zraka su mobilne adsorpcijske sušilice TTR-serije idealne.

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka u teretnom prostoru broda

  Protiv plijesna, bakterija i korozije na transportnoj robi i brodu pomaže samo jedno: Teretne prostore opskrbljivati sa konstantno suhim zrakom sa prilagođenom vlagom zraka. To uspijeva pouzadno sa profesionalno planiranim sistemom za odvlaživanje zraka.

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka skladišta za platine

  Kod skladištenja tiskanih pločica, vlažnost zraka može dovesti do električnog naboja i stvaranja patine tj. korozije. Za odvlaživanje zraka skladišta za platines su podobne mobilne adsorpcijske sušilice TTR-serije – isto kao i za druga područja proizvodnje elektronike i poluvodiča.

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka za slanje & transport

  U kemijskoj kao i u farmaceutskoj branšii je higroskopski sipki materijal u silosu i pri transportu ugrožen zbog vlage zraka. Također nakon proizvodnje vlaga ostaje problem, jer se proizvodi često pakiraju u osjetljive kartone sa ulošcima od papira. Profesionalno odvlaživanje zraka u skladištu, pri slanju i transportu igra odlučujuću ulogu.

  Daljnje informacije
 • Skladište suhog zraka

  Zahtjevi u skladištu suhog zraka su isti u puno branši: Rast bakterija na namirnicama, ljepljenje praha i korozije na metalnim dijelovima se sprječavaju, kada se relativna vlaga zraka konstantno drži ispod 50 %. Kao zaštita od plijesna je već dovoljno 70 % r.v. Sa odvlaživačima zraka TTR-serije te odgovarajućih logera podataka Vam stoje na raspolaganju sistemi za odvlaživanje zraka, koji te...

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka u vinskom podrumu

  Različite temperature, na kojima vina vriju, vinogradar uglavnom postavlja preko termostata, koji su ugrađeni u spremnike. Ali i primjena odvlaživača zraka je neizostaviva. Pri niskoj vlagi zraka se pogotovo crna vina najbolje mogu razviti. Osim toga agregat za sušenje ciljano uništava kondenzat. Trotec ima seriju učinkovitih sušilica u programu, koji se primjenjuju za najrazličitije potrebe....

  Daljnje informacije
 • Odvlaživanje zraka pri skladištenju sirovog duhana

  Oplemenjenje sirovog duhana je velika umjetnost. Daleko od velike duhanske industrije se u manjim manufakturama proizvode posebne mješavine sa najrazličitijim aromama. Ali i tu poduzeća u pravilu moraju sirovi duhan, koji doalzi iz cijelog svijeta, kupovati na kontenjere. I kako se roba često ne prerađuje od jedanput, listovi se moraju oprezno skladištiti. Samo tako se mogu očuvati izvanredna...

  Daljnje informacije
 • Čišćenje tepiha – odvlaživanje zraka u sušioni

  To više čišćenje tepiha znači, da je proces čišćenja i sušenja prilagođen individualnim vlaknama i materijalu tepiha. Kriva temperatura sušenja može napasti materijal.

  Daljnje informacije