1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Struja zraka

UREĐAJI ZA MJERENJE STRUJANJA ZRAKA PROIZVOĐAČA TROTEC

Za precizno mjerenje brzine zraka, volumnog protoka, tlaka zraka i temperature zraka.

Uređaji za mjerenje strujanja zraka marke Trotec daju informacije o snazi vjetra i brzini strujanja zraka i plinova. A mogu i više od toga: Mjerni uređaji imaju senzore za dodatno mjerenje temperature, vlažnosti materijala i vlage u građevini. Zajamčeni su praktično rukovanje i fleksibilna primjena. Mobilni uređaji za mjerenje strujanja zraka mogu se upotrijebiti odmah, a vrijednosti mjerenja mogu se dobro očitavati jer su prikazane na velikom, osvijetljenom zaslonu.

Anemometar za sve primjene

Rotor s lopaticama ili ugrijana žica: anemometri marke Trotec uvijek izdrže vjetar. Tako primjerice anemometri s rotorom s lopaticama bez problema mjere brzinu vjetra i kilometrima ili miljama na sat pri krstarenju jedrilicom. No, mjerenjem strujanja zraka moguće je precizno utvrditi i snagu ventilatora i ventilacijskih sustava.

Profesionalno mjerenje pomoću ugrijane žice

Sonda namjestive visine, s vrućom žicom, i robusni ispitni uređaj: To su praktični i precizni anemometri s ugrijanom žicom marke Trotec. Oni u tren oka mogu izmjeriti brzinu zraka, temperaturu i volumni protok – primjerice kod sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, kod mjerenja kanala i ispitivanja nepropusnosti.

Trotec/3