Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Primjene
  2. Radne šatore, mobilna privatnost
  3. Vježba evakuacije putničkih brodova

Van iz dima: Vježba evakuacije putničkih brodova

Sa simulatorom magle i dimnog plina FS200 Trotec se brodsko osoblje ciljano može trenirati na opasnost

Iako putnički brodovi slove kao vrlo sigurna prijevozna sredstva, mora se i ovdje ozbiljno shvaćati priprema za nuždu. Međunarodne odredbe, koje su se postavile pod krilima Ujedinjenih Naroda, propisuju, da u okviru sigurnosnih mjera brodsko osoblje također mora apsolvirati školovanje za slučaj evakuacija. Da se za slučaj nužde može trenirati u realnim uvjetima, koriste se strojevi za maglu. Simulator magle i dimnog plina FS200 Trotec je za takve treninge najbolji.

Krstarenja slove kao vrlo sigurna. U usporedbi sa drugim prijevoznim sredstvima su nezgode na putničkim brodovima izrazito rijetke. To je prventveno za zahvaliti najmodernijoj tehnici i ekstremno visokim sigurnosnim standardima, sa kojim asu opremljeni putnički brodovi. Da bi za putnike i za osoblje garantirali najveću sigurnost, su poduzeća, koja se bave krstarenjem i putničkim brodovima, među ostalom obvezni, obavljati specijalne programe vježbi i treninga sa poosadom. Tom pripadaju pogotov vježbe evakuacije. Na jedan scenarij se posebno obraća pažnja: Požar pod palubom. Jer takav požar ima totalno drugačije putanje nego požar u zgradama ili u prirodi. Na prvom mjestu nije gašenje požara već evakuacija putnika.

RVrlo brzo širenje dima

Čelični zidovi broda se požarom tako užare, da se vatra može širiti toplinskim vodom. K tome dolaze i dugi hodnici pod palubom, puno stepenica i ventilacijskih otvora, kroz koje u slučaju požara nastaje jaki efekt kamina. Posljedica: Vatra i pogotovo dim se šire enormnom brzinom pod palubom. U najkraćem vremnu su uski hodnici tako zadimljeni, da je pogled često ispod 30 centimetara. Brodska posada mora biti na to pripremljena, da prekomjerno puno putnika moraju evakuirati preko uskih, dugih i pogotovo zadimljenih hodnika u najlošijim uvjetima.

Jaki umjetni dim

Da je posada najbolje pripremljena na slučaj nužde, bi se treable održavati vježbe zaštite požara po palubom sa umjetnim dimom. Simulator magle i dimnog plina FS200 je u takvim slučajevima podoban partner. Zahvaljujući ekstremno jake turbine motora i neprekdino namjestivom pumpom za fluid se u sekundama proizvodi gusti bijeli dim. U najkraćem vremenu je predviđeno područje prekriveno gustim – naravno potpuno neopasnom - magloma, koja nudi vizualne uvjete, kao da je požar pod palubom.

Kompaktan snažan paket

Da su svi hodnici i stepeništa najbrže moguće pripremljene za vježbu zaštite od požara na brodu, se FS200 može bez problema postaviti i koristiti na različitim mjestima. Samo par rukohvata je potrebno, kako bi postavili kompaktan snažan paket i stavili ga u pogon. Zahvaljujući kompaktnih mjera i maloj težini se profesionalan simulator magle i dima brzo i besproblematično može transportirati. Tako pripreme ne traju dugo i posada se može koncentrirati potpuno na vježbe evakuacije.

Simulator magle i dimnog plina FS200 pri vježbama evakuacije na putničkim brodovima

  • Profi kvaliteta „made in Germany“ Trotec
  • Konstantan razvoj guste magle
  • Brza priprema hodnika
  • Transport bez problema
  • Neprekidno namjestiv za optimalno prilagođavanje mjestu primjene

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo