Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Primjene
  2. Radne šatore, mobilna privatnost
  3. Vježba evakuacije vlakova

Sigurnost na tračnicama: Vježba evakuacije vlakova

Sa simulatorom magle i dimnog plina se može simulirati požar u vlaku – osoblje vježba slučaj u nuždi

Da li je defektna klima, šteta na prigonu ili požar kante za smeće: Razlog razvoja dima u vlaku se u pravilu zna tek nakon završetka gašenja. Ali prije toga za osoblje vrijedi, da sačuvaju mirnoću i evakuiraju putnike. Kod dotičnih vježbi zaštite od požara se suradnici pripremaju na slučaj u nuždi. Kod takve vježbe se često koristi simulator magle i dimnog plina FS200 Trotec. Jer on osigurava konstantan i prirodan, naravno neopasan dim.

Kada se gusti dim proširi u uskom odjeljku vlaka ili velikom vagonu, kreće panika. Putnici u pravilu neznaju, što je uzrok dima i koliko velika je opasnost. Tu pomaže samo jedno: Putnici moraju u slučaju nužde napustiti vlak, jer se suradnici snalaze. Naposlijetku se mora, pogotovo ako požar nastane tijekom vožnje, sačuvati mirnoća. Vlakovođa ponajprije mora zaustaviti vlak, kako bi se putnici mogli otpremiti van. Redom suradnici kontroliraju odjeljke, toalete i vagon restorana, kako bi što brže evakuirali sve ljude.

Probe za slučaj u nuždi

Da suradnici u takvom slučaju nužde razborito i suvereno mogu djelovati, trebaju se pripremiti za takvu situaciju. Kod vježba evakuacije uče, kako se pogotovo kod nepoznatog razvoja dima u vlaku trebaju ponašati i kako osigurati sigurnost putnika. Pritom bi pogotovo trebali uzimati u obzir, da su u slučaju požara u vlaku, vagoni vrlo brzo prepuni gustog dima. Vrijedi osigurati zaštitu disanja i zadržati orijentaciju, kako bi ljude što brže doveli na svježi zrak.

Takav slučaj u nuždi suradnici testiraju u moguće realnim uvjetima. To znači, da se barem jedna vagon mora staviti na raspolaganje, u koji se uvofi gusti dim. Simulator magle i dimnog plina FS200 Trotec u najkraćem vremnu stvara vizualno stanje, kakvo vlada kod požara na uskom prostoru.

Pouzdana primjena

Transport i puštanje u pogon simulatora magle i dimnog plinas su vrlo jednostavni. Kompaktan snažni paket se zahvaljujući svojih kompaktnih mjera i njegove težine bez problema može postaviti u vagonu. Sa par rukohvata je držač kanistra otključan i otklopljen i kanister sa fluidom magle se može koristiti. Ovisno o potrebi se ekstremno jaka turbina i pumpa fluida FS200 zaustavljaju. Praktično: Te postavke se poduzimaju neprekidno, tako da se gustoća umjetne magle može prilagoditi individualnom uvjetu. Da tijekom vježbe evakuacije u vlaku dim ne posustaje, osigurava inteligentan spoj učinka turbine, grijanja i pumpe. Tako se gusta struja magle može proivoditi ravnomjerno, bez da se uređaj mora naknadno zagrijavati.

Tko koristi simulator magle i dimnog plina FS200 za vježbu evakuacije, može se koncentrirati potpuno na tijek. Kratka vremena postavljanja i brzo pripreme vagona bez dodatnog nadzora uređaja su garantirani.

Simulator magle i dimnog plina FS200 kod vježbi evakuacije vlakova

  • Profi kvaliteta „made in Germany“ – naravno Trotec
  • Konstantan razvoj guste magle
  • Brza priprema vagona
  • Transport bez problema zahvaljujući kompaktnim mjerama i maloj težini
  • Neprekidno namjestiv za optimalnu prilagodbu na mjesto uporabe i za trajnu, pouzdanu primjenu

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo