1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Kvaliteta zraka
  4. Brojač čestica

BROJAČI ČESTICA ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA

Mobilni laserski brojači čestica optimalno su rješenje za nadzor, osiguranje kvalitete i analizu kvalitete zraka.

Ergonomski oblikovani brojači čestica PC200 i PC220 pouzdano pokrivaju problematične koncentracije i izvore čestica štetnih tvari u interijerima, ventilacijskim sustavima i industrijskoj proizvodnji. Mobilni brojači čestica osim mjerenja kvalitete zraka dodatno određuju i sve relevantne parametre klime u okolini kao što su vlažnost zraka, temperatura zraka, temperatura rosišta i temperatura vlažne kugle. Integrirana digitalna kamera omogućuje fotodokumentiranje i videodokumentiranje okoline mjerenja. Brojne funkcije ovih mobilnih mjernih instrumenata usklađenih s normom ISO 21501-4 obuhvaćaju i integrirani uređaj za bilježenje podataka za dugoročno zapisivanje podataka od mjerenja.

Mogućnosti uporabe laserskog brojača čestica PC200 i PC220

Mjerenje kvalitete zraka u interijerima: Zdrav zrak u prostoriji i zrak koji udišete važan je za osjećaj ugode na radnom mjestu i kod kuće. Ako je zrak onečišćen i opterećen štetnim tvarima (aerosol, prašina, čađa i bakterije), pati produktivnost. S druge pak strane, optimalna kvaliteta zraka potiče učinkovitost i stvara produktivnu radnu klimu. Brojači čestica proizvođača Trotec PC200 i PC220 utvrđuju koncentracije štetnih tvari u zraku koje su veće od graničnih vrijednosti kao i njihove izvore na radnom mjestu i kod kuće. Kada se upotrebljava u osiguranju kvalitete, integrirani uređaj za bilježenje podataka dokumentira pridržavanje zakonom propisanih graničnih vrijednosti.

Prevencija u procesnoj tehnici: U industrijskoj je proizvodnji nužna tehnička čistoća. Onečišćenje proizvodne okoline mikročesticama i nanočesticama uzrokuje vizualne i funkcionalne nedostatke na proizvodu. Ako želite postići prevenciju u procesu proizvodnje, odabrat ćete laserske brojače čestica PC200 i PC220.

Tehničko upravljanje zgradama: Neispravni ili nečisti ventilacijski sustavi uzrok su problema s kvalitetom zraka koji ugrožavaju zdravlje. Stoga je zakonom propisano redovito održavanje. Uređaji PC200 PC220 omogućuju serviserima klime utvrđivanje opterećenja štetnim tvarima u ventilacijskim sustavima, lokaliziranje izvora štetnih tvari i provjeravanje učinkovitosti filtara.