1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Pronalaženje rupa
  4. Sistemi magle i dimnog plina

Simulatori magle i dimnih plinova za ispitivanje nepropusnosti, simulacije požara i još više…

Informativni znakovi dima

Kada se diže bijeli dim, rupa je brzo nađena. Sa simulacijom magle i dimnog plina se kontrole brtvenosti mogu provesti brzo i točno. Simulacije požara i sigurnosne vježbe su također moguće – sa uređajima Trotec!

Puno različitih postupaka dijagnostike su podobni za pronalaženje rupa. U području optičke kontrole brtvenosti je među ostalom omiljen postupak dimnog plina – pogotovo kada se radi o ispitivanju ravnih krovova. Princip je jednostavan: Umjetna magla i dimni plin se podižu vrlo brzo prema gore i nalaze najbržu putanju. U slučaju propusnog krova, koji je izložen sa specijalnim plastičnim dionicama, su defektna mjesta brzo pronađena. Jer dim ističe kroz svaku najmanju rupu i tako je za ispitivača brzo vidljiva. Tako funkcionira postupak dimnog plina i pri traženju propusnosti u cijevima. Da li su svi priključci u cijevima ili uređaju spremnika stručno zabrtveni? Koristite pri Vašim kontrolama brtvenosti simulator magle i dimnog plina iz kuće Trotec – i saznat ćete!

Model FS200 je profesionalac. Pogotovo je najkompaktniji i najlakši uređaj u svojoj klasi. To Vama i Vašim suradnicima garantira posebno veliku slobodu kretanja.

Naravno se simulator magle i dimnog plina pored kontrole brtvenosti i pronalaženja rupa može koristiti i za sigurnosne vježbe. Uređaj minutama može nepromjenjivo može simulirati gustu maglu pa tako i požar. Protupožarne i respiratorne vježbe i vježbe izdimljavanja se tako mogu održavati u podobnoj okolini. Osim toga se umjetni dim može koristiti i pri kontroli sistema izdimljavanja požarnih puteva i pri kontroli postrojenja za odvod dima.

Uostalom: Povoljna alternativa za pronalaženje rupa na ravnim krovovima je Trotec-komora dimnog plina.

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo