Korisnička služba i podrška: +49 2452 962-450

Pon. - čet.: 8h - 17:30h | Pet: 8h - 17h

UV-A-ručno zračilo
  1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Pronalaženje rupa
  4. UV-A-ručno zračilo

UV-A-ručno zračilo

UV‑Torchlight 15F i UV-TrackMaster

UV-A-ručno zračilo
UV-A-ručno zračilo
UV-A-ručno zračilo

Univerzalni Tracer-detektori za puno područja primjene

Kompaktne dugovalovne UV-lampe za detekciju tragova svijetla bez uništavanja pri kontroli materijala, pronalaženju rupa ili kontroli kvalitete i za sigurnosne primjene.

Kontrola materijala bez uništavanja u industriji

Sa kontrolom prodiranja fluorescencije (FPI) se pri željeznim i ne željeznim metalima, puno plastika ili keramičnim materijalima brzo i jednostavno mogu dokzati greške na površini na dijelovima i strojevima. Zato su UV žarulje Trotec optimalne za lociranje curenja.

Ekonomičan postupak kontrole pukotina

Nakon tretmana sa fluorescentnim sredstvima se greške kao što su pukotine ili pore, koji su otvoreni prema površini, vidjeti i na ne magnetizirajućim materijalima putem UV-A-zračenja. UV-TrackMaster neovisan o magnetu se i pri fluksanju može koristiti sa fluorescentnim materijalima. Traženje greški sa ovim postupkom nudi nasuprot kontroli prodiranja prednost daljnje neosjetljivosti što se tiče mikrostrukture, površinske geometrije i grubosti.

Traženje rupa na motorima i agregatima

Dodavanjem kontrastnog sredstva (Tracers) se rupe u motornim sistemima ili rashladnim agregatima sa UV-A-ručnim zračilom u pravilu već nakon par minuta pogona mogu prikazivati kao svjetljujuća fleka boje oko propusnog mjesta. Da li hidraulični sistemi, postrojenja rashladnih sredstava, vodovi maziva ili goriva – korištenjem različitih Tracera ne mogu se brzo i precizno odrediti samo rupa, nego i uzrok rupe.

Pronalaženje rupa u građevinama i mrežama

Uporabom umjetnih sredstava za markiranje (Tracer) u kompleksnim vodovima koji vode tekućine, mogu se kontrolirati njihova brtvenost ili detektirati i analizirati curenje tekučine radi rupa. Izlazak i najmanjih tragova markirnog sredstva na podu, zidu ili stropu se onda vide pod crnim svjetlom UV-lampe. Ekstremno velika jačina zračenja UV-TrackMaster se sa jednim pokretom lampe mogu kontrolirati velike površine i po danu. Tipične okoline uporabe su osim toga kontrole brtvenosti na vodovodima ravnih krovova ili kontrola šahti i okomitih žlijebova.

Prednosti u praksi:

  • Lagan i mobilan sistem za efektivnu kontrolu velikih, također teško dostupnih mjesta
  • Velika energetska efikasnost, zato manja potrošnja struje i duže trajanje baterije
  • Ugodan tihi pogon bez rashladnog ventilatora
  • Bez dužih faza zagrijavanja u par sekundi spreman za pogon
  • U svako doba uključivanje i isključivanje bez predhlađenja

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo