1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Temperatura
  4. Kontaktni i IR-termometar

DODIRNI I INFRACRVENI TERMOMETRI ZA BROJNE PRIMJENE

Kada je riječ o brzim i preciznim kontrolama u velikim područjima mjerenja, Trotec osigurava odgovarajuće alate za mjerenje