Korisnička služba i podrška: +49 2452 962-450

Pon. - čet.: 8h - 17:30h | Pet: 8h - 17h

Servisni brojevi telefona:

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 17:00 sati
Revolucija pri grijanju šatora i dvorana

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Proizvodi i usluge
  2. News
  3. Pregled
  4. Heatbox omogućuje do 70 % štednje energije

Revolucija pri zagrijavanju šatora i hala

Heatbox omogućuje do 70 % štednje energije

Sa pravom su elektro grijači favoriti, kada se radi o temperiranju šatora i hala. Jednostavno i čisto u rukovanju, mala buka u pogonu. I ubuduće i senzacionalno povoljno – zahvaljujući Heatbox, revolucionarnom inovacijom Trotec. 

Heatbox je specijalno razvijena konstrukcija otporna na vrijeme za grijanje šatora sa Trotec elektro grijačima. Box raspolaže integriranim regulatorom mješavine, sa kojim se udio svježeg i optočnog zraka u zagrijanom zraku može promjeniti. Povrh toga je Box opremljen za pogon mješanja optočnog zraka sa svim potrebnim priključcima za ulazni i odvodni zrak. Tako je po potrebama primjene moguća promjenjiva i neprekidna adaptacija – od 100 % svježeg zraka na primjer u stambenim šatorima sve do 100 % cirkulacijskog pogona u skladišnim šatorima.

Prednosti su jasni: Umjesto da morate stalno zagrijavati hladan i svjež zrak izvana sa vrlo visokim troškom energije na potreban stupanj topline, u cirkulacijskom pogonu se već zagrijani zrak iz šatora može umiješavati kao udio. Koristite primjerice vlastitu toplinu osoba u šatoru, potreba energije se može smanjiti za do 70 %.

Heatbox – principi funkcije i potencijali uštede 

Za svkai scenarij primjene – stambeni ili obični šatori i hale – se omjer mješavine toplog regeneracijskog zraka i svježeg vanjskog zraka može neprekidno i po potrebi odrediti i istovremeno stvoriti osjetno ugodnija klima. Što se više koristi regeneracijski zrak, to manji potreban učinak grijanja i to više uštede energije – kao što objašnjavaju naše grafike s primjerima: 

  • Primjer A prikazuje ‚klasičan‘ scenarij zagrijavanja. Regulator mješavine je na 0 % optočnog zraka, koristi se isključivo vanjski zrak za zagrijavanje, čija je temperatura 0 °C. Upotrebljeni elektro grijači uređaj proizvodi na maksimalnom stupnju grijanja 4 (18 kW)  38 °C vrući zrak, koji šator grije na cca. 20 °C.
  • U primjeru B je regulator mješavine na 100 % optočnog zraka – koristi se isključivo regeneracijski zrak za zagrijavanje. Pošto se sada već koristi zagrijani zrak za proizvodnju topline, je iskoristiva snaga grijanja znatno veća. Nakon dostizanja ciljane temperature se tako najveći stupanj grijanja uređaja može smanjiti od jednog do dva stupnja.
  • Primjer C prikazuje 50-postotni pogon mješavine vanjskog i regeneracijskog zraka. Čak i pri smanjenju na stupanj grijanja 3 (13,5 kW) se šator sa korišenjem pola već toplog regeneracijskog zraka brže može zagrijati nego u primjeru A sa svježim zrakom – to odgovara uštedi energije od 33 %.
  • Primjer D demonstrira mješani pogon 50 %, koji na stupnju grijanja 2 (9 kW) još uvijek postiže skoro isti rezultat zagrijavanja kao u primjeru A sa punom snagom od 100 % svježeg zraka, što odgovara uštedi energije od 66 %.

Recirkulacijski set za dovod svježeg zraka pri primjeni unutra postavljenih elektro grijača

Nastanjivi smještaji trebaju redoviti dovod svježeg zraka. Pri zagrijavanju sa unutra postavljenim elektro grijačima, ozračivanje kroz vrata i prozore donosi smetajuće pojave kao što je propuh i problemi sa vlagom. Protiv toga se sa recirkulacijskim setom može namjestiti kontrolirani dovod svježeg zraka bez negativnih sporednih efekata.

Instalacija je vrlo jednostavna: Dvodjelni set se sastoji od T-razdjeljivača i adaptera, koji se mogu pričvrstiti na stražnju stranu grijačih uređaja TEH 70 ili TEH 100. Usisni nastavak T-razdjeljivača se onda oprema sa zračnim crijevom i isto se vodi iz šatora van. Preko drugog nastavka se regeneracijski zrak usisava iz prostorije. Integriranim regulatorom se omjer mješavine može regulirati neprekidno.

Heatbox i recirkulacijski set postoje kao artikli za kupnju u Trotec-Shopu kao i pribor za najam na TKL-iznajmljivačkom portalu.

Za sva pitanja o kupnji ili najmu mobilnih grijačih rješenja se možete pouzdati na našu stručnost. Stručnjaci Vas informiraju i savjetuju o našim profesionalnim grijačim uređajima sa nužnim priborom. Za upite o kupnji nas možete dobiti pod brojemTel. +49 2452 962-400, za najam birajte Tel. +49 2452 962-160.