Izračun učinka klima uređaja
  1. Proizvodi i usluge
  2. Servis
  3. Savjetnik / Izračun kapaciteta
  4. Izračun­kapaciteta klimatizacija

Izračun učinka klima uređaja

Napomene o korištenju:

Ovdje možete jednostavno i udobno sami izračunati, koje rashladne kapacitete trebate za Vaše prostorije. Ovaj približan izračun rashlađivanja služi samo kao smjernica i ne zamjenjuje točan izračun po dotičnim normama. Ako imate dodatna pitanja, rado Vam stojimo na raspolaganju.

Za izračun potrebnog učinka klima uređaja moraju biti dostupne slijedeće informacije:

  1. Koji ukupan volumen ima prostorija?
  2. Koju popriličnu izolacijsku vrijednost ima prostorija?

Izabrati vrstu izračuna

Izračun volumena prostora

Izabrati izolacijsku vrijednost

Additional heat load
Kliknite nakon unosa Vaših vrijednosti na

1. Prozor prolaz topline i ozračenje:
2. Vanjski zidovi prolaz topline:
3. Krovovi prolaz topline:
4. Unutarnji zidovi prolaz topline:
5. Osobe:
6. Ostalo opterećenje (određuju se sa faktorom 0,8):


Rezultati izračuna

Rezultati izračuna volumena [m³]:

0

Rezultat izračuna učinka [kW]:

0

Pravne napomene:
Ovaj formular se smije koristiti i upotrebljavati samo za upotrebu u saglasju sa odredbama. Svako umnožavanje ili strano korištenje izvornog koda je zabranjeno.

Maksimalna osnova izračuna do 1000 m³. Kod prostorija većih od 1000 m³ se za izračun rashladnog učinka obratite našim stručnjacima. Svi rezultati izračuna služe isključivo gruboj procjeni i TKL GmbH u nijednom slučaju ne odgovara za naknadne štete svih vrsta. Korištenje je na vlastitu opasnost i odgovornost korisnika. Dodatno vrijede naši opći uvjeti poslovanja.