Korisnička služba i podrška: +49 2452 962-450

Pon. - čet.: 8h - 17:30h | Pet: 8h - 17h

Servisni brojevi telefona:

Otklanjač­štete od­vode: +49 2452 962 444
Iznajmljivači: +49 2452 962 444
Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 17:00 sati
Vario-Shift-funkcija

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Otklanjač­štete od­vode: +49 2452 962 444
Iznajmljivači: +49 2452 962 444
Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Luftreinigung
  4. Obrtnički čistač zraka TAC-serije
  5. Prednosti opreme u detalju
  6. Vario-Shift-funkcija
Vario-Shift

Čist posao: Sve u jednom za čisto & prostoriju!

Konvencionalni čistači zraka sa fiksno poredanim lancima filtera su doduše u područjima gradilišta vrlo dobro primjenjivi, ali su za radove sanacija u čistim prostorijama potpuno neprikladni pa tako i zabranjeni.

Jer u okolini sterilnih prostorija vrijedi odredba primjene krajnjih filtera štetnih tvari – HEPA-filter dakle mora biti postavljen iza ventilatora, kao zadnja karika u lancu filtera.

Ali kako bi takav slijed filtera, fiksno poredan, za radove sanacije sa plijesnom bio ekonomski apsolutno nekoristan, jer bi se u tom slučaju ventilator kontaminirao sa klicama i svaki puta se morao čistiti i dezinficirati, do sada nije bilo moguće, da se sa samo jednim uređajem komforno i skroz bez uporabe dodatnih dijelova, fleksibilno pokrivaju oba područja zahtjeva.

Zahvaljujući diljem svijeta jedinstvenom Vario-Shift-funkcijom, TAC-čistači zraka Trotec naprotiv mogu biti prilagođeni promjenjivo i po propisima u svim scenarijama primjene.

Kao jedini mobilno primjenjivi čistači zraka na tržištu su samo TAC-uređaji opremljeni za brzu izmjenu pozicije ventilatora i HEPA-jedinice, tako da se lanci filtera, za standardne ili primjene u sterilnim prostorijama, mogu u svako doba poredati po potrebi u zahtjevnoj sekvenciji.

Vario-Shift-funkcija* za prilagođavanje umetka filter lanca sa konačnim ventilatorom ili HEPA-filterom.

Vario-Shift-funkcija* za prilagodbu korištenja lanca filtera sa krajnjim ventilatorom ili HEPA-filterom.

* Premium ventilator (1) i HEPA-hilter okvir (2) su na slikama samo za ilustraciju Vario-Shift-funkcije obojani plavo i zeleno, ali se ne isporučuju u toj, nego u crnoj boji.