1. Proizvodi i usluge
 2. Proizvodi ‑ HighPerformance
 3. Sanacija oštećenja od vode
 4. Višestupanjski filter sistem
 5. Provjera činjenica lanca filtera

Pojedinačni stupnjevi Trotec-lanca filtera

Kod čišćenja procesnog zraka se slijedeće točke moraju uzeti u obzir:

Stupanj filtera: Predfiltriranje i grubo odvajanje

Za zaštitu slijedećeg filtera i sušilice pregradnog sloja se ponajprije mora razdvojiti voda iz usisane mješavine zraka i vode.

Kod tehnički neskromnog Trotec-rješenja ovo grubo odvajanje slijedi specijalnom odbojnom plpčom, na kojoj se voda skuplja i vodi se u sabirni spremnik separatora vode.

Stupanj filtera: Predfiltriranje i fino odvajanje

Za optimiranje učinka slijedećih filtera i produžetka trajnosti agregata za sušenje pregradnih slojeva se mora zadržavati voda i struja zraka očistiti od finih čestica.

Kod Trotec-separatora vode fino odvajanje slijedi preko perivof finog filtera (čeličini demister), u čijem definiranom pletivu od INOX-a se kod ulaska vode pravi zaštitni sloj za blokadu još vode, koji od demistra pada natrag u sabirni spremnik. Istovremeno ovaj zaštitni sloj posjeduje funkciju filtera za finu prašinu (filter mokrog zraka).

Prednost u praksi: Nakon završetka isušivanja se demister fini filter jednostavno i brzo može izvaditi iz separatora vode, očistiti putem vodenog mlaza i nakon toga ponovo koristiti.

 

Stupanj filtera: Mikrofiltriranje, klasa F8 po DIN 779

Nakon predfiltriranja je očišćen zrak sada bez vode već toliko oslobođen od čestica, da se te sa ljudskim okom više ne vide. Sada mora iz više razloga slijediti mikrofiltriranje procesiranog zraka:

S jedne strane za osiguravanje, da se kontaminirani usisani zrak prije povratka u prostorije očistio po propisima. S druge strane kao nužno potrebno predfiltriranje za zadatke, kod kojih je obvezna primjena HEPA-filtera, na primjer kod opasnosti od eksplozije zbog bakterija plijesna ili anorganskoj vlaknastoj prašini.

Trotec mikrofilteri su specijalno podobni i dopušteni za primjenu vakum turbina sa promjenom tlaka većom od 250 mbara te sa 0,1 m² površine filtracije i 60 m³ učinka po filter elementu optimalni za maksimalan učinak vakum turbine MultiQube sušilica pregradnog sloja. Trotec mikrofilteri odgovaraju za predfiltriranje HEPA-filtracije obvezne klase F8 po DIN EN 779 i u stanju su odvojiti 99 % svih čestica do veličine od 2 mikrometra iz procesiranog zraka!

Stupnjevi filtera

Čišćenje procesiranog zraka podtlačnim sušenjem – ne samo pitanje tehnike…

Čelični demister separatora vode, mikro i HEPA-filter, koji su podobni za korištenje sa podtlačnim agregatima pregradnog sloja, su specijalno usklađene specijalne konstrukcije, koje su koncipirane za velike razlike tlaka i velike brzine strujanja.

Primjena krivo izračunatih lanaca filtera ili slabijih materijala pored opasnosti od ekspozicije i iz toga rezultirajućeg rizika od regresa bezuvjetno dovodi do drastičnog skraćenja trajnosti uređaja – sve do totalnog ispada.

Ne bez razloga je zato kod obrtničkog podtlačnog sušenja zakonski propisana garancija tehnički besprijekornog čišćenja procesiranog zraka.

Ipak se na tržištu još uvijek nude uređaji, kod kojih se "filter sistem" sastoji samo od uobičajenih spužvi iz trgovine ili filteri za filtriranje odvoda dima.

Pleteni demisteri često nisu ništa više nego plosnata prostirka bez funkcije u praksi.

HEPA-filter kao filter kazeta u drvenom okviru se primjenjuju u ventilacijsoj tehnici i po našem mišljenju su manje podobni za sanacije šteta od vode.

Naspram tome su Trotec-separatori vode koncipirani i izračunati od za to specijaliziranih inženjerskih ureda. Zajedno sa vodećim proizvođačima filtera su se onda pojedinačni stupnjevi filtera specijalno konstruiralu za učinke sušilice pregradnog sloja i testirali u dugotrajnim testovima prakse u našem poduzeću.

Zato poduzeća za sušenje kod Troteca profitiraju od dugogodišnje isprobane Profi opreme sa najbolje mogućim učinkom filtera i maksimalnom ekonomičnosti – uređaji, koji su se već puno godina dokazali na tisuće projekta i kod osiguranja i stručnjaka diljem Europe razvili kao priznato stanje tehnike.

Stupanj filtera: HEPA-filtracija, klasa H13 po DIN 1822-1

Glavni razlog HEPA-filtracije - mikrofiltriranje prije toga kao predfilter je obvezno – je sigurno odvajanje klica plijesna, bakterija i najmanjih mikro vlakana, koje su sumnjivi za nastajanje raka. Zbog toga je upotreba HEPA-filtera u zraku opasnom od eksplozije zbog osjetljivih tvari (po TRGS 907 [GefStoffV], TRGS 540) zakonski propisana kao tehnička zaštitna mjera.

Trotec HEPA-filteri klase H13 su optimalno prilagođeni na tehničke specifikacije vakum turbina MultiQube-sušilica pregradnog sloja te na površine filtera mikrofiltera i dozvoljeni od proizvođača. Poboljšanom geometrijom filtera, 3 m² površine i 315 m³ učinka zraka, Trotec HEPA-filteri garantiraju odvajanje svih lebdećih tvari do veličine od 0,3 mikrometra od 99,97 %! Uporedba: Ljudska vlas ima promjer od cca. 80 mikrometara, to je znači otprilike 800 puta veće!

Kontrolni popis za prepoznavanje praktičnih filter sistema:

 • Da li sistem raspolaže filtriranjem 4-stupjna?
  (Mokro odvajanje, mokra demister fina filtracija, mikrofiltriranje klase 8, HEPA-filtracija klase H13)
 • Da li sistem raspolaže HEPA-filter kontrolom stanja?
 • Kako je demister konstruiran?
  Da li čelični demister ima specifičan za volumen odvajanja prilagođen oblik kocke ili je samo ravna prostirka?
 • Koji mikrofilter se koristi?
  PAŽNJA kod samorezajućih filterima iz trgovine za nape, spužve, filtere prašine itd. Oni nisu klasificirani niti kao mikrofilter (F8) niti kao predfilter za HEPA-filtraciju (H13).
 • Da li su veličina i izvedba HEPA-filtera podobni za sanaciju šteta od vode?
  PAŽNJA kod slijedećih osobina: Veličina usisa prašine, drvena kazeta za filter, veličina i oblik zračnog filtera kamiona!
 • Da li je HEPA-filter direktno postavljen iza separacije vode ili grube filter jedinice?
  PAŽNJA, kada mikrofilteri fale skroz ili ne mogu raditi za predfiltriranje u kombinaciji sa HEPA-filterima!
 • Koliko veliki je omjer površine filtera upotrebljenih mikro i HEPA-filtera?
  Na temelju velikog odvajanja se kod primjene HEPA-filtera prisilno mora raditi sa nižom brzinom strujanja. Za sprječavanje gubitaka tlaka je zato minimalno potreban Mikro-HEPA omjer filtera od 1:6; HEPA-filter površina znači mora biti šest puta veća od mikrofiltera!
 • Da li je HEPA-filter unutar separatora vode?
  PAŽNJA: Veći trošak čišćenja i održavanja, jer spremnik HEPA-filtera se kontaminira i kod neupotrebljavanog HEPA-filtera!
 • Da li su svi potrošni elementi lako dostupni, pojedinačno zamjenjivi?

Posljedice nekompetentne filter sistematike:

 • Nedovoljno odvajanje opasnih tvari može dovesti do zahtjeva na regres i šteta za imidž
 • Brži gubitak tlaka zbog onečišćenih HEPA-filtera dovodi do
  • znatno dužih sušenja
  • pregrijavanja kompresor turbina
  • stalnih zamjena skupih HEPA-elemenata

Koristite zato HepaControl za kontrolu stanja filtera!