1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Zagrijavanje
  4. Infracrvene ploče za grijanje

Infracrvene ploče za grijanje

Infracrvene ploče za grijanje za sušenje zidnih površina u novogradnji ili u slučaju sanacije oštećenja od poplava i sanacije starogradnje

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo