Korisnička služba i podrška: +49 2452 962-450

Pon. - čet.: 8h - 17:30h | Pet: 8h - 17h

  1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Multifunkcija
  4. T3000
  5. SDI-senzori

T3000-SDI-senzori – jednostavno rukovanje, inteligentna tehnika …

Senzor klime, anemometar, senzor vlažnosti materijala ili nešto drugo – zamjenjivi senzori prilagođavaju vaš višenamjenski mjerač T3000 svakoj potrebi

Samo umnožite svoje mogućnosti!

Na 5-polni priključak T3000 se mogu priključiti najrazličitiji SDI-senzori sa integriranom mjernom elektronikom, koja samostalno izračunava mjerne veličine i prenosi na T3000 – sa digitalnom preciznošću i bez driftanja, kako kod nekih analognih mjernih uređaja. Također se sve postavke kalibriranja direktno pohranjuju u SDI-senzoru.

Potvrda proizvoda, koja se nalazi na svakom multifunkcijskom mjernom uređaju, dokumentira ispitanu kvalitetu.

Ako je na licu mjesta potrebno određivanje drugih mjernih veličina, kako bi primjerice odredili korelacije ili ako se tijekom primjene mjerenja pokazali novi aspekti koji se trebaju ispitati, onda je dovoljna zamjena senzora – iz termohigrometra nastaje senzor vlage mikrovalovima ili iz dielektričnog senzora vlage anemometar.

Inteligentnom tehnikom, T3000 pri zamjeni SDI-senzora samostalno prepoznaje, koji je senzor trenutno priključen.