1. Proizvodi i usluge
  2. Mjerni uređaji
  3. Pronalaženje rupa
  4. Kombi mjerni uređaji za pronalaženje rupa

Sa detektorom na pronalaženju rupa

Da li akustično proanalaženje rupa ili postupak mjerenja vodikom – sa Kombi-detektorima iz kuće Trotec možete u kratko vrijeme okružiti propusna mjesta u cijevima i na ventilima ili i odrediti točno. Pouzdano, sa sigurnošću!

Za lokalizaciju šteta na sakrivenim vodovima stručnjaci koriste specijalne detektore i sonde za cijevi. Pritom primjena može biti najrazličitije prirode. Primjerice se pomoću akustičnim pronalaženjem točke određuje tijek grijačih cijevi i podniog grijanja. Mreže pitke vode, spremnici i kotlovi se rado kontroliraju na brtvenost sa mjernim postupkom vodika – posebno ekonomičan postupak. Prednost ciljanog pronalaženja rupa je, da se pogotovo u slučaju štete u najkraće vrijeme može odrediti mjesto i da se šteta može ukloniti. Sve to bi naravno trebalo napraviti moguće bez uništavanja – bez štemanja zidova, asfalta ili bušenja podova. Sa tehnički promišljenim detektorima i sondama cijevi Trotec možete u svako doba poduzeti profesionalno pronalaženje rupa.

Za detaljiranu detekciju rupa i akustično pronalaženje cijevi je LD6000 Kombi-detektor savršen partner. Detektor Vam pokazuje po potrebi tijek voda. Pomoću Kombi-detektora možete okružiti rupe ili ovisno o šteti čak odrediti točno. Sa LD6000 H2 senzorom vodika Kombi-mjerni uređaj postaje Profi pri detekciji tragova plina. Akustično pronalaženje točke, pronalaženje vodova i detekcija tragovima plina u jednom uređaju! Za primjenu pri prijelomima cijevi za vodu se preporučuje sonda za cijev LD6000 PTS – za akustično pronalaženje rupa direktno u cijevi za vodu pod tlakom.

Da li u orbtu, u industriji, kao poduzeće vodoopskrbe: Sa Kombi-mjernim uređajima Trotec ste opremljeni za svaku rupu i za svako malo, propusno mjesto sve do šteta na velikim cijevima za vodu.

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo